Monthly Archives: February 2016

prekinitev podobe o zaposlitvi

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, kadrovske spremembe

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi prinaša kadrovske spremembe .

Sama prekinitev pogodbe o zaposlitvi govori o tem, da so v poslovanju nastale spremembe. Pomenijo razlog ali razloge za odpoved. Ta je lahko redna ali izredna. Pomembna razlika je v odpovednem roku. Spremembe v poslovanju so stalnica, tako kot ni nič posebno novega prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Obstajajo pa razlike med posameznimi trgi dela. Na trgih, ki imajo bolj dinamično politiko zaposlovanja ima prekinitev pogodbe o zaposlitvi temu primerne lastnosti. Kažejo se predvsem v enostavnost vsega, kar je potrebno, da od stare zaposlitve, oseba preide na novo zaposlitev. Politika zaposlovanja v okoljih, ki se ne morejo pohvaliti z dinamiko, pa je prekinitev pogodbe o zaposlitvi povsem drugačna izkušnja. Proces pridobivanja nove zaposlitve je manj prijazna do tako delodajalca kot delojemalca. Razlika je tudi v zakonodaji, ki je od področja do področja različna. V vsakem primeru ima novo nastala situacija tako vzroke kot tudi posledice. Vzroki so predvsem v spremenjenih dejavnikih poslovanja. Posledice pa se delijo na delodajalca, zaposlenega ter druge deležnike. Delodajalec se za takšno prekinitev pogodbe o zaposlitvi odloči takrat, ko mu situacija ne ponuja druge možnosti. Zaposleni ima s tem odprte nove možnosti na trgu zaposlovanja. Išče lahko enako ali podobno zaposlitev, lahko se preusmeri na drugo področje, odloči se lahko za dodatno izobraževanje in podobno. Drugi deležniki pa so država, panoga ter ostali. Država najbolj občuti takšno situacijo, ko je množična. Torej prememba prizadene večje število oseb neposredno, posredno pa še neprimerno več. V posameznih ali maloštevilnih primerih je obseg posledic bistveno manjši. Nekoliko več posledic je posrednih. Saj je na posameznega zaposlenega lahko vezana kakovost življenja več posameznikov. Panoga takšne dogodke spremlja, posebno, če so večjega obsega.

Tudi če gre za konkurenco, ki dobro posluje, lahko prekinitev pogodbe o zaposlitvi v večjem številu primerov, pomeni opozorilo možnih posledic.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/