Monthly Archives: May 2016

varčevanje v skladih

Skladi, naložba prihodnosti

Skladi so skupno premoženje več vlagateljev na borzi.

Dodano vrednost skladi dobijo s tem, da omogočajo borzno trgovanje ter solastniški delež velikih podjetji malemu naložbenik. Odločitve za takšne naložbe imajo še precejšnje možnosti razvoja, pričakovati je povečan odziv v preteklosti, predvsem pri mlajših generacijah. Slednje imajo danes več možnosti pridobivanja informacij, hkrati pa so s tem, ko se osamosvojijo, postavljeni pred številne investicije. Večina informacij, ki so jim na voljo na dostopen in enostaven način, jim ponuja naložbo, katera je likvidna in ima lahko večjo donosnost kot druge. S tem bodo skladi imeli že v osnovi zagotovljeno boljšo prihodnost, saj se bodo potencialni naložbeniki najverjetneje odločili za to možnost. V tem primeru bo tudi manjša možnost vzorca obnašanja starejših generacij, katerim so skladi tujka. Velikokrat predvsem zaradi navezanosti na klasične oblike ter neupravičenega strahu pred vsem kar je novo. Danes so zato skladi toliko boljša odločitev, ker vlagamo v opcijo, kateri je zagotovljena boljša prihodnost, predvsem na podlagi omenjenega dejstva. Oziroma sprememb, katere gre v prihodnosti pričakovati na podlagi vlaganja prostih sredstev ali oblikovanja večjega premoženja preko manjših, vendar konstantnih, najverjetneje mesečnih vložkov. Odločitve bodo toliko boljše, ker so omenjene generacije bistveno bolj usposobljene pridobivanja dobrih informacij. Splet jim ni tuj, zavedajo se vseh njegovih prednosti kot tudi slabosti. Zato tudi za številne odločitve, ki jih sprejmejo na podlagi informacij preko spleta, znajo zbrati širok spekter virov. S tem jim bodo skladi predstavljeni z različnih zornih kotov oziroma pogledov zelo različnih oseb. Večje kot bo število kakovostnih mnenj, večja bo kakovost odločitve. Izogniti se bodo morali predvsem njim znanih pasti spleta. Predvsem množica in demokratičnost informacij omogoča njihovo generiranje praktično vsakomur. Zato ne bo napak, če poleg pozitivno naravnanih informacij, za njihovo uravnoteženje, prisluhnejo nasprotnemu mnenju ali bolj konservativnemu mnenju.

Skladi so danes možnosti prihodnosti naložb z vsemi pripadajočimi prednostmi.