Category Archives: delo

prekinitev podobe o zaposlitvi

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, kadrovske spremembe

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi prinaša kadrovske spremembe .

Sama prekinitev pogodbe o zaposlitvi govori o tem, da so v poslovanju nastale spremembe. Pomenijo razlog ali razloge za odpoved. Ta je lahko redna ali izredna. Pomembna razlika je v odpovednem roku. Spremembe v poslovanju so stalnica, tako kot ni nič posebno novega prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Obstajajo pa razlike med posameznimi trgi dela. Na trgih, ki imajo bolj dinamično politiko zaposlovanja ima prekinitev pogodbe o zaposlitvi temu primerne lastnosti. Kažejo se predvsem v enostavnost vsega, kar je potrebno, da od stare zaposlitve, oseba preide na novo zaposlitev. Politika zaposlovanja v okoljih, ki se ne morejo pohvaliti z dinamiko, pa je prekinitev pogodbe o zaposlitvi povsem drugačna izkušnja. Proces pridobivanja nove zaposlitve je manj prijazna do tako delodajalca kot delojemalca. Razlika je tudi v zakonodaji, ki je od področja do področja različna. V vsakem primeru ima novo nastala situacija tako vzroke kot tudi posledice. Vzroki so predvsem v spremenjenih dejavnikih poslovanja. Posledice pa se delijo na delodajalca, zaposlenega ter druge deležnike. Delodajalec se za takšno prekinitev pogodbe o zaposlitvi odloči takrat, ko mu situacija ne ponuja druge možnosti. Zaposleni ima s tem odprte nove možnosti na trgu zaposlovanja. Išče lahko enako ali podobno zaposlitev, lahko se preusmeri na drugo področje, odloči se lahko za dodatno izobraževanje in podobno. Drugi deležniki pa so država, panoga ter ostali. Država najbolj občuti takšno situacijo, ko je množična. Torej prememba prizadene večje število oseb neposredno, posredno pa še neprimerno več. V posameznih ali maloštevilnih primerih je obseg posledic bistveno manjši. Nekoliko več posledic je posrednih. Saj je na posameznega zaposlenega lahko vezana kakovost življenja več posameznikov. Panoga takšne dogodke spremlja, posebno, če so večjega obsega.

Tudi če gre za konkurenco, ki dobro posluje, lahko prekinitev pogodbe o zaposlitvi v večjem številu primerov, pomeni opozorilo možnih posledic.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/

prekinitev podobe o zaposlitvi

Odpoved iz poslovnega razloga, občutljiva tema

Odpoved iz poslovnega razloga je občutljiva tema .

V poslovnih odnosih odpoved iz poslovnega razloga prinaša različne učinke, glede na osebo. Osebi, kateri je izročena odpoved iz poslovnega razloga načeloma prinaša slabe učinke. Ker odpoved iz poslovnega razloga prinaša izgubo vsega, kar je imela zagotovljeno z izgubljenim delovnim mestom. Delodajalcu pomeni odpoved iz poslovnega razloga različno. Odvisno predvsem od razlogov, ki so odpoved iz poslovnega razloga narekovali. Vse poslovne odločitve imajo svoje vzroke in posledice. V primeru kadra pomeni odpoved predvsem zmanjšanje na eni strani stroškov, na drugi pa tudi storilnosti. Kaj to pomeni v celotnem delovnem procesu je odvisno od primera do primera. Pri učinkovitih delovnih procesih je zmanjševanje zaposlenih lahko posledica modernizacije. Vendar mora ta modernizacija biti v kasnejših obdobjih dejansko izkazana. Slabše pa je, če se zmanjšanje delovne sile zgodi, z nameni, ki nimajo z osnovno dejavnostjo nobene povezave. Odpoved se največkrat zgodi zaradi prenehanja kadrovskih potreb, nesposobnosti kadra, kršenja pogodbenih obveznosti. Kadrovske potrebe so dinamična vrednota. V naprednih družbah je dinamika zaposlovanja večja, kot v manj naprednih družbah. Ob normalnih razmerah to pomeni, da lahko oseba na eni strani hitro izgubi delovno mesto, kot tudi ponovno hitro pridobi delovno mesto. S tem se dinamika zaposlovanja prenese tudi na zdravje gospodarstva. V primeru, da bi oseba zasedala delovno mesto, na katerem ne bi bili vidni nobeni učinki, bi to pomenilo izgubo v širokem pomenu besede. Še večja izguba pa je takrat, ko takšna oseba ne zasede prosto delovno mesto. Tako imamo še večjo izgubo, saj na eni strani ni učinkov kljub prisotnosti, na drugi strani pa jih ni, ker ni prisotnosti. Izjema so krizni časi, ko dinamika poslovanja ne omogoča hitre menjave kadrov. Z izgubljenim delovnim mestom, se lahko tudi zaključi delovna doba za neznani čas v prihodnosti.

Odpoved iz poslovnega razloga nudi več prednosti prilagodljivemu kadru.