Category Archives: delo

Plinski grelec je povsem varna in zelo koristna naprava

Večje prostore je težje ogreti, zato potrebujemo izjemno kvalitetne naprave, ki so sposobne na hiter in enostaven način ogreti prostor. Med njimi so priljubljeni grelniki zraka, ki se v grobem delijo na električne in plinske. Obe vrsti predstavljata inovativne naprave, ki imajo veliko ogrevalno kapaciteto. Plinski grelec zraka je grelnik zraka na plin, za katerega je značilno, da zrak v prostoru segreje izjemno hitro in enostavno.

Grelniki na plin se uporabljajo marsikje
Grelniki zraka, ki delujejo na plin, so namenjeni torej večjim prostorom, v katerih ponavadi ne prebivamo, ampak so prav tako pomembni v našem življenju, saj se v njih veliko nahajamo. Prav zato je primerno, da je zrak v njih ogrevan. Naše počutje bo boljše, prav tako pa delo, ki ga tam opravljamo. Predvsem jih radi postavljamo v velike dvorane, ki so namenjene predvsem športnim prireditvam, hleve, skladišča in podobne prostore. Za njih je značilen ročen vžig ter motor s toplotno zaščito. Termostat pregrevanja pa je namenjen predvsem varnosti, ki je prav tako izjemnega pomena.
Za njih je značilen tudi vgrajen varnostni ventil.

Plinski grelec lahko naročimo kar na spletu
Če torej potrebujemo tovrstno napravo, moramo vedeti tudi, kje jo bomo kupili oziroma, kje se nam jo najbolj splača naročiti ter kupiti. Plinski grelec je naprava, ki jo lahko naročimo tudi po spletu. Tam je ponudbe veliko, zanjo pa je značilna izjemno ugodna cena ter hitra dostava. Dobro pa je, da preverimo čim več ponudb. Cene posameznih proizvajalcev so namreč različne. Izbrati moramo primernega proizvajalca, ki je znan po kvalitetnih napravah, obenem pa po sprejemljivih cenah.

V primeru, da iščete nov plinski grelec, se obrnite na spletno trgovino http://gitas.si/kategorija/profesionalni-program/izsusevalniki- in-grelniki-zraka/plinski-grelci/. V njihovi ponudbi boste našli ogromno število grelnikov tako na plin, elektriko in druge energente. Čaka pa vas velika izbira industrijskih strojev, kot tudi profesionalnih strojev za domačo uporabo.

prekinitev podobe o zaposlitvi

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, kadrovske spremembe

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi prinaša kadrovske spremembe .

Sama prekinitev pogodbe o zaposlitvi govori o tem, da so v poslovanju nastale spremembe. Pomenijo razlog ali razloge za odpoved. Ta je lahko redna ali izredna. Pomembna razlika je v odpovednem roku. Spremembe v poslovanju so stalnica, tako kot ni nič posebno novega prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Obstajajo pa razlike med posameznimi trgi dela. Na trgih, ki imajo bolj dinamično politiko zaposlovanja ima prekinitev pogodbe o zaposlitvi temu primerne lastnosti. Kažejo se predvsem v enostavnost vsega, kar je potrebno, da od stare zaposlitve, oseba preide na novo zaposlitev. Politika zaposlovanja v okoljih, ki se ne morejo pohvaliti z dinamiko, pa je prekinitev pogodbe o zaposlitvi povsem drugačna izkušnja. Proces pridobivanja nove zaposlitve je manj prijazna do tako delodajalca kot delojemalca. Razlika je tudi v zakonodaji, ki je od področja do področja različna. V vsakem primeru ima novo nastala situacija tako vzroke kot tudi posledice. Vzroki so predvsem v spremenjenih dejavnikih poslovanja. Posledice pa se delijo na delodajalca, zaposlenega ter druge deležnike. Delodajalec se za takšno prekinitev pogodbe o zaposlitvi odloči takrat, ko mu situacija ne ponuja druge možnosti. Zaposleni ima s tem odprte nove možnosti na trgu zaposlovanja. Išče lahko enako ali podobno zaposlitev, lahko se preusmeri na drugo področje, odloči se lahko za dodatno izobraževanje in podobno. Drugi deležniki pa so država, panoga ter ostali. Država najbolj občuti takšno situacijo, ko je množična. Torej prememba prizadene večje število oseb neposredno, posredno pa še neprimerno več. V posameznih ali maloštevilnih primerih je obseg posledic bistveno manjši. Nekoliko več posledic je posrednih. Saj je na posameznega zaposlenega lahko vezana kakovost življenja več posameznikov. Panoga takšne dogodke spremlja, posebno, če so večjega obsega.

Tudi če gre za konkurenco, ki dobro posluje, lahko prekinitev pogodbe o zaposlitvi v večjem številu primerov, pomeni opozorilo možnih posledic.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/

prekinitev podobe o zaposlitvi

Odpoved iz poslovnega razloga, občutljiva tema

Odpoved iz poslovnega razloga je občutljiva tema .

V poslovnih odnosih odpoved iz poslovnega razloga prinaša različne učinke, glede na osebo. Osebi, kateri je izročena odpoved iz poslovnega razloga načeloma prinaša slabe učinke. Ker odpoved iz poslovnega razloga prinaša izgubo vsega, kar je imela zagotovljeno z izgubljenim delovnim mestom. Delodajalcu pomeni odpoved iz poslovnega razloga različno. Odvisno predvsem od razlogov, ki so odpoved iz poslovnega razloga narekovali. Vse poslovne odločitve imajo svoje vzroke in posledice. V primeru kadra pomeni odpoved predvsem zmanjšanje na eni strani stroškov, na drugi pa tudi storilnosti. Kaj to pomeni v celotnem delovnem procesu je odvisno od primera do primera. Pri učinkovitih delovnih procesih je zmanjševanje zaposlenih lahko posledica modernizacije. Vendar mora ta modernizacija biti v kasnejših obdobjih dejansko izkazana. Slabše pa je, če se zmanjšanje delovne sile zgodi, z nameni, ki nimajo z osnovno dejavnostjo nobene povezave. Odpoved se največkrat zgodi zaradi prenehanja kadrovskih potreb, nesposobnosti kadra, kršenja pogodbenih obveznosti. Kadrovske potrebe so dinamična vrednota. V naprednih družbah je dinamika zaposlovanja večja, kot v manj naprednih družbah. Ob normalnih razmerah to pomeni, da lahko oseba na eni strani hitro izgubi delovno mesto, kot tudi ponovno hitro pridobi delovno mesto. S tem se dinamika zaposlovanja prenese tudi na zdravje gospodarstva. V primeru, da bi oseba zasedala delovno mesto, na katerem ne bi bili vidni nobeni učinki, bi to pomenilo izgubo v širokem pomenu besede. Še večja izguba pa je takrat, ko takšna oseba ne zasede prosto delovno mesto. Tako imamo še večjo izgubo, saj na eni strani ni učinkov kljub prisotnosti, na drugi strani pa jih ni, ker ni prisotnosti. Izjema so krizni časi, ko dinamika poslovanja ne omogoča hitre menjave kadrov. Z izgubljenim delovnim mestom, se lahko tudi zaključi delovna doba za neznani čas v prihodnosti.

Odpoved iz poslovnega razloga nudi več prednosti prilagodljivemu kadru.