Category Archives: digitalni marketing

Google analitik, spletni strokovnjak

Google analitik je strokovnjak, ki omogoča izboljševati spletni marketing. Predvsem google analitik ni oseba, ki zgolj zbira podatke. Njegova sposobnost je poglobljen vpogled v pravilnost poslovnih potez.

Google analitik

Pogled v zaodrje svetovnega spleta

Svet spleta je področje, ki ga google analitik pozna in obvlada bolje kot navadni uporabniki spleta. Svetovno znani iskalnik je v tem svetu poglavje zase, v vseh letih obstoja se je tudi spremenil. Google je ameriško podjetje, ustanovljeno je bilo ob koncu dvajsetega stoletja. Globalno najbolj znana izdelka podjetja sta iskalnik in spletni brskalnik. Podjetje razvija tudi druge izdelke in storitve. Verjetno najbolj znana je priljubljena spletna stran za izmenjavo videoposnetkov, v uporabi je pogosto prosto dostopen strežnik z geografskimi podatki in zemljevidi, brezplačni spletni prevajalnik je prav tako že marsikom bolj ali manj uspešno pomagal pri razumevanju tujih jezikov. Pogosto je uporaba iskalnika rutina, temu primerno vlada zanj zanimanje. Kar pa sproža tako pozitivne, kot negativne učinke. Skladno s tem se je tudi spreminjal. Vendar so na prvi pogled spremembe minimalne, v podrobnostih jih je bistveno več. Splet je bil v začetkih predvsem domena navdušencev, kasneje so njegove prednosti začeli izkoriščati tudi poslovneži. S tem se je začela razvijati digitalna oblika trženja ter hkrati zapletati in postajati vedno bolj kompleksna. Na spletu dobimo številne spletne strani, aplikacije, oglaševalska mesta, družbene medije, ki so na prvi pogled osnova dobre poslovne priložnosti. Predstavljajo tako možno ali dejansko povpraševanje in ponudbo. Google analitik predvsem zajame ustrezno ravnanje in vedenje uporabnikov ter jih poveže z poslovnimi cilji naročnikov. Nekatere osnovne parametre ravnanja in vedenja uporabnikov lahko zazna vsak. Vendar še zdaleč ne vseh, Google analitik obratno bistveno več. Google analitik lahko dogajanje na spletu bistveno bolje izmeri in analizira. S pomočjo pridobljenih informacij se nato trženje lahko lažje odloča za nadaljnje ukrepe in aktivnosti. Google analitik lahko veliko pripomore k zmanjšanju tveganj, poslovni uspeh je posledično lahko boljši in lažje dosegljiv.

Oglaševanje na spletu uporabljajo mnoga slovenska podjetja

Oglaševanje na spletu uporabljajo mnoga slovenska podjetja. Za oglaševanje na spletu uporabljajo v družabna omrežja v velikem odstotku. Priljubljeno je tudi oglaševanje na iskalnikih ter oglaševanje na raznih drugih spletnih straneh. Spletno oglaševanje je razmeroma nov način oglaševanja, ki pa se je v kratkem času zelo razvilo. Posebno v primerjavi z oglaševanjem na klasičnih medijih, kot so časopisi ter razne druge tiskovine, radio in televizija. V teh primerih ostajajo osnove praktično nespremenjene, spreminjajo se tehnika, slog, uporabljeni oglaševalski izrazi in prijemi ter druge značilnosti.

Če pogledamo oglas v časopisu izpred stoletja za isti oziroma primerljiv predmet oglaševanja ne bomo opazili nobenih bistvenih sprememb. Oglas za določen predmet oglaševanja izpred stoletja bo v primerjavi z današnjim drugačen zgolj v današnjemu času primeren, drugačni bodo izrazi in podobno. Oglaševanje na spletu se je za razliko bistveno bolj spremenilo že v desetih ali kvečjemu dvajsetih letih. Praktično imamo danes bistveno drugačen, če ne kar povsem nov format oglasnega sporočila na spletu.

AdWords oglaševanje z veliko možnostmi

Oglaševanje na spletu ponuja veliko možnosti

Sedemdeset odstotkov slovenskih podjetji oglašuje na družabnih omrežjih

Manjši odstotek podjetji z vsaj deset zaposlenimi uporabljajo družabna omrežja za komuniciranje s strankami, pridobivanje novih sodelavcev ter vključevanje strank v razvoj. Preko družabnih omrežji komunicira s strankami triinštirideset odstotkov podjetji, sedemindvajset odstotkov pridobiva nove sodelavce, dvanajst odstotkov podjetji pa vključuje svoje stranke v proces razvoja. Zanimanje za oglaševanje na spletu, komuniciranje s strankami, pridobivanje novih sodelavcev ter vključevanje strank v razvoj velja tako med podjetji v storitvenih dejavnostih kot med podjetji v proizvodnih dejavnostih. Za oglaševanje na spletu so nekoliko bolj zainteresirana storitvena podjetja, nekoliko manj proizvodno usmerjena podjetja. Storitvena podjetja oglaševanje na spletu v šestinsedemdesetih odstotkih ter devetinpetdeset odstotkov podjetji, ki delujejo v proizvodnih dejavnostih. Dvajset odstotkov podjetji uporablja plačljivo oglaševanje na spletu. Največ zanimanja je za oglaševanje na spletu družbenih medijih, priljubljeni so tudi spletni iskalniki ter razne druge spletne strani.

Kako pomembna je registracija domene?

Potem, ko ste ugotovili, da morate vzpostaviti spletno stran za vaš posel, morate začeti pri registraciji domen. Slednja pomembno izraža vaše poslovanje in omogoča strankam, da vas lažje najdejo. Zakup domene je enostaven in hiter postopek, vendar se morate pred končno odločitvijo posvetovati s strokovnjaki. Naziv spletnega mesta vpliva na čas, da vas stranka najde na spletu. Vpliva tudi na to, ali si ga bo stranka hitro zapomnila ali ne. Najpomembnejše pa vpliva tudi na to, ali bo obiskovalec ostal pri vas, ali se bo obrnil na vašo konkurenco.

Continue reading

Digitalni marketing, trženje prek spleta

Digitalni marketing koristi za dosego poslovnih ciljev spletno oglaševanje in splet na splošno.

Digitalni marketing se je začel uveljavljat s pojavom spleta ter z njim rastel, se širil in spreminjal. Rast nam med drugim kažejo spletne strani, ki so bile pred dvema desetletjema redkost. Danes imamo obilico spletnih strani, na njih so različne spletne vsebine z veliko dnevnimi obiskovalci. Zato je splet postal odlična osnova za spletno trženje in druge tržne aktivnosti preko spleta. V osnovi zato digitalni marketing ni nič novega, zgodila sta se je zgolj prenos in prilagoditev. Osnovno pravilo trženja je za digitalni marketing enak klasičnemu trženju. Potencialnemu kupcu storitve ali izdelka mora biti omogočen nakup ter po potrebi tudi poprodajne storitve. V primerjavi s klasičnim trženjem ima digitalni marketing tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Poglavitna prednost je poenostavitev vsega kar je potrebno za uspešno trženje blaga in storitev. Ker obstaja digitalni marketing v virtualni obliki ne potrebuje prodajnih, skladiščnih in drugih prostorov, odpade tudi cela vrsta drugih stroškov. V nekaterih primerih je digitalni marketing zgolj posrednik med proizvajalcem in kupcem. Zato gre lahko blago od prodajalca direktno do kupca. S tem se poenostavi celoten proces ter nudi možnost številnih dodatnih prednosti. Slabost takšnega načina trženja je v sami virtualnosti, ki je ovira pri prodaji določenih izdelkov. To so izdelki, ki jih kupec pred nakupom želi videti, otipati, preizkusiti. Ker je nakup povezan z dostavo na dom to pomeni največkrat vsaj dan zamika med spletnim nakupom ter prejetjem naročenega blaga. Zaradi takšnih ovir veliko ponudnikov uporablja digitalni marketing skupaj s klasičnim načinom trženja. Kupec se nato odloči ali bo blago kupil preko spleta ali na klasičen način v trgovini. Obstaja tudi vmesna možnost, lahko bi rekli kombinacija digitalnega in klasičnega trženja: blago kupec naroči preko spleta ter ga prevzame v trgovini.

Digitalni marketing je način trženja blaga in storitev. Poučne vsebine o digitalnem marketingu si lahko preberete na naslednji povezavi.

Seo povezuje uporabnike

Seo je dejavnost, ki povezuje uporabnike . Uporabniki spleta so vedno večja množica obiskovalcev interneta. Sodobni internet v veliki meri ureja seo. Ustvarjalci in skrbniki spletnih strani imajo cilj narediti občinstvu čim bolj dostopne spletne strani. Med seboj se spletne strani razlikujejo po značilnostih in lastnostih. Največkrat so značilnosti in lastnosti določene že v naprej.

Seo je aktivnost, ki določa uspešnost spletne strani z vidika obiska in uvrstitve. Veliko uporabnikov spleta spletne strani izbirajo preko iskalnikov. Seo ima tu svojo možnost in priložnost. Iskalnike preko izbrane ključne besede ponujajo uporabnikom spleta in spletnih iskalnikov rezultate iskanja preko vneseni pojmov. Seo ima za cilj uvrstitev točno določene spletne strani na čim bolj opazno mesto v rezultatih zadetkov. Ugotavljanje navad uporabnikov spleta je pri tem ključno. Dober seo je v veliki meri opravljen, če se najde ustrezna ključna beseda. Slednjo najdejo s tem, da se postavijo v kožo uporabnikov spleta. Ko slednji iščejo, si predmet iskanja predstavljajo v vsega nekaj besedah. Slednje vpišejo v iskalnik v upanju, da jim bo ponudil več zadetkov z ustreznimi informacijami. V primeru, da se ključna beseda uporabnikov ujema s ključno besedo ustvarjalcev spletne strani, je aktivnost odlično opravljena.

Za dosego uspeha je na voljo več različnih načinov. Poleg iskalnika, uporabniki spleta strani iščejo in najdejo na druge načine. Dobe spletne stani so lahko spletna različica klasične oblike. Tako lahko tradicionalna oblika obstaja že veliko časa, skladno z aktualnimi trendi, pa se ustvarja njena spletna različica. Iskalci tako ne iščejo nujno preko iskalnika, ampak se pri iskanju osredotočajo na vse, kar vedo o klasični obliki oziroma tisto, kar slednjo naredi prepoznavno. Uspešne so tudi spletne strani, ki so nastale na novo in nimajo klasičnih predhodnikov. Skozi čas delovanja so si ustvarile dobro, prepoznavno ime, ki je postopoma postalo znano širši javnosti. Seo ima mnoge načine približevanja spletnih strani uporabnikom spleta.

 

prednosti digitalnega marketinga

Information About Facebook Advertising For Your Business

Facebook advertising is a great way to get people to know about your business and to get more business for your company. There are more than a billion of people who use Facebook and having an ad on there is a good way for people to see your company information. The good thing about this is that you get to choose who your target audience is. You can choose the location for your audience, their interests, and age. this makes it nice because it is then relevant for those who will be looking at your ads.

You will find that people can look at Facebook just about anywhere because it can be seen on mobile phones, laptops, tablets, and desk tops. It is quick and easy for people to go the the website with just a click of a button. People can go on while they are out shopping, at home, or even at work. While they are on the website to see what their friends and family are up to they will see the different ads that are relevant to them. Seeing this will then make it more likely that they will do something about the ads and go to your company website.

Putting ads on Facebook is easy for you to do and easy for your potential customers to look at. People can download your app, get directions to where your business is located, add items to your shopping cart, view videos that you made, or take other actions that you have on your site. Facebook will then update you on how your ads are doing and if it is receptive for your target audience. It will also let you know how your budget is being spent. If you want to check on how your ads are going yourself you can do so by visiting the Ads Manager. If you want to stay within a certain budget you can do so by putting a limit on the ad and for how long you want the ad up on Facebook. So as you can see Facebook ads are simple to do for you and for your customers to see.

More

digitalni marketing

Useful Information about Digital Marketing

Many people spend a lot of time online. Therefore, a business should go where people are. Digital marketing makes it possible to sell goods and services to online audiences. The first step is having web presence. A business cannot afford not to have a website. The center of all digital marketing activities will be the website of a company. All the social media pages of an enterprise will point to this. There is need for a functional, aesthetically pleasing and user friendly website. Such a kind of website will convert traffic into sales. The content of the website matters. If there is valuable content, visitors will spend more time on the website.

Search engine optimization (SEO) is a vital digital marketing activity. This will make the different web pages of a company to rank higher. Thus, they will easily be found by internet users when they enter particular keywords. SEO will involve a number of steps. Success will not be achieved overnight. It will take some time before the pages of a website get good SEO ranks. Pay per click (PPC) advertisements is also needed. These appear just before search results thus they are highly visible. PPC usually delivers maximum returns on investment. This is because, one pays for actual results. A person will only be billed for real clicks by real people. Formatting the advertisement in the right way is the key to success. You should have a catchy call to action. The ad should be brief and straight to the point. There is need to include the URL of the landing page of the advertisement.

Digital marketing also involves social media. A business should be present on all the major social media platforms. This will involve opening business social media pages. Social media makes it possible for a brand to connect with the target market. There is need for regular posts if effective results are desired. It is also possible to advertise on social media. There are different social advertisement models. One should choose the right model. Digital marketing done the right way will deliver. It will help to maximize the bottom line of an enterprise. There are many digital marketing activities that should be done.

https://www.red-orbit.com/services/

optimizacija spletnih strani

Secrets Of Search Engine Optimization

One of the primary search engine optimization secrets is how to choose proper keywords and phrases to optimize a site. Most individuals know about the importance of keywords and key phrases. However, they look at such terms from their own point of view. They might get away with using specific key phrases and keywords if they are promoting products related to an exclusive niche. In such a case, the competition is far less than that in a saturated niche. Even in such rare cases, using different tactics, like including the name of their city helps promote their site for the local market. It pushes their site to the top of the search engine results page (SERP) if someone from the same city searches for that term and includes the name of the city.

Analyzing the competitor’s site
A simple method of finding useful search terms is to search online for the product they plan to promote. They should note the sites that appear at the top of the SERPs. They should then follow it by searching for a different but related term. Repeating this process for a couple of times allows you to find sites that appear at the top of the search results irrespective of the search term used. After this, one should check the HTML code of the site concerned and see how they have implemented those different terms. One can easily get ahead of his competitors by including the same coding plus including additional terms.

Changes galore
Times have changed and so have the rules of search engine optimization. The number of competitors is growing rapidly and each one of them wants their site to appear at the top of the SERP. One should keep in mind that approximately 70% of people use mobile phones to access the net. Google wants sites to render above the fold (this refers to the content viewers see without scrolling) content in less than a second. Slow sites could negatively affect mobile rankings, leading to loss of a huge percent of smartphone traffic. Does this seem confusing? This is why you need to hire the services of a professional search engine optimization company.

digitalni marketing

Why Digital Marketing Has Become More Important Than Traditional Marketing?

To understand digital marketing, it is important to know traditional marketing. Advertising and marketing through traditional media like TV, radio and print are referred as traditional marketing. Digital marketing involves advertising and marketing through Internet. In this type of marketing, the effects of marketing can be analyzed with high accuracy.

Advertisements that reach their target audience through Internet can be analyzed for different types of data. The data related to online marketing campaigns indicate how many people viewed the advertisement, how many of them responded to the ad, and how many of those people really purchased the product or service. This data is highly valuable for marketers. It is not possible for marketers advertising through traditional media to know how many people really watched their advertisements when broadcast through television. They cannot know how many people listened to their radio ad or viewed ads published in the print media. This is not the case with digital marketing where all types of analytical data are available immediately.

The importance of digital marketing has become obvious due to increasing use of digital mediums to access information, news and entertainment. In fact, now there are radio and TV channels that are being broadcast or streamed through Internet. This has further increased the scope of marketing through digital media. Most of marketing options covered under digital marketing refer to promotion, marketing and advertisements that are carried out through Internet.

There are a wide range of online marketing options for marketers. Businesses, organizations and professionals can use all these methods to reach their prospective customers and clients. These options include search engine optimization, website banner ads, email marketing, social media optimization and online video advertisement. A big advantage of these marketing options is that in most cases, the organization running the campaign can view the effects of marketing performance in real time.

Access to marketing data helps refine and improve marketing campaigns. For example, if there is no response to a particular marketing campaign, it can be improved or discontinued. This is not possible when marketing is done through traditional media. In case of TV, radio and print media, the effects and results are known after months of running the marketing campaign. This is not the case with digital promotion. Due to these advantages, digital marketing has become a favorite with most advertisers and marketers.

digitalni marketing

Digitalni marketing, pot do uspeha

Digitalni marketing je danes možna pot do uspeha .

Pot do uspeha, ki jo omogoča digitalni marketing je izkušnja mnogih uspešnih. Aktualni digitalni marketing je nadgradnja klasičnega marketinga. V preteklosti je klasičen marketing postopoma prepuščal mesto digitalni obliki. Od primera do primera različno uspešno. Saj je ponekod digitalni marketing praktično izrinil klasično obliko trženja, ki ga poznamo že izredno veliko časa. Obstajajo pa še vedno področja, kjer digitalni marketing ni enako uspešen kot klasična oblika. Pomembno je zavedanje, da je digitalni marketing sodoben način trženja. Ki pa nima na vseh področjih enake možnosti za uspešno zamenjavo klasične oblike. Uspešen je povsod tam, kjer potencialni kupci blaga ali storitev, imajo dostop do spleta, znajo uporabljat splet ter se odločijo za ponudbo preko spleta. V vseh ostalih primerih je boljši klasični način trženja. Gre za način, ki je znan že stoletja, do danes pa so se spremenile le nekatere na videz opazne značilnosti. Takšen način trženja je v nekaterih segmentih trga še vedno prevladujoč. Gre predvsem za razne izdelke in storitve, kjer kupci še vedno raje prisegajo na klasično obliko. Pri tem gre velikokrat za izdelke ali storitve, kjer je osebna prisotnost pri izbiri in nakup ključnega pomena. Sicer se tudi na tem področju stvari spreminjajo in bodo spremembe še večje v prihodnosti. Vendar gre pričakovati, da se bo največji delež tržil po klasičnih metodah in praksah. Kdor želi to področje spreminjat ima vsekakor možnosti. Več uspeha pa gre pričakovati pri področjih, kjer je trženje preko spleta bolj uspešno. Načeloma so možnosti odprte za praktično vsakogar. Kdor je bolj inovativen ima več možnosti. Pri tem praktično ni razlik, pomembna je ideja. Iz preteklosti vemo, da so mnoge ideje, katere so zrasle v blagovne znamke, nastale po naključju ali iz gole potrebe po določenem izdelku ali določeni storitvi.

Digitalni marketing je sodoben način doseganja povpraševanja.