Category Archives: digitalni marketing

Kako pomembna je registracija domene?

Potem, ko ste ugotovili, da morate vzpostaviti spletno stran za vaš posel, morate začeti pri registraciji domen. Slednja pomembno izraža vaše poslovanje in omogoča strankam, da vas lažje najdejo. Zakup domene je enostaven in hiter postopek, vendar se morate pred končno odločitvijo posvetovati s strokovnjaki. Naziv spletnega mesta vpliva na čas, da vas stranka najde na spletu. Vpliva tudi na to, ali si ga bo stranka hitro zapomnila ali ne. Najpomembnejše pa vpliva tudi na to, ali bo obiskovalec ostal pri vas, ali se bo obrnil na vašo konkurenco.

Continue reading

Digitalni marketing, trženje prek spleta

Digitalni marketing koristi za dosego poslovnih ciljev spletno oglaševanje in splet na splošno.

Digitalni marketing se je začel uveljavljat s pojavom spleta ter z njim rastel, se širil in spreminjal. Rast nam med drugim kažejo spletne strani, ki so bile pred dvema desetletjema redkost. Danes imamo obilico spletnih strani, na njih so različne spletne vsebine z veliko dnevnimi obiskovalci. Zato je splet postal odlična osnova za spletno trženje in druge tržne aktivnosti preko spleta. V osnovi zato digitalni marketing ni nič novega, zgodila sta se je zgolj prenos in prilagoditev. Osnovno pravilo trženja je za digitalni marketing enak klasičnemu trženju. Potencialnemu kupcu storitve ali izdelka mora biti omogočen nakup ter po potrebi tudi poprodajne storitve. V primerjavi s klasičnim trženjem ima digitalni marketing tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Poglavitna prednost je poenostavitev vsega kar je potrebno za uspešno trženje blaga in storitev. Ker obstaja digitalni marketing v virtualni obliki ne potrebuje prodajnih, skladiščnih in drugih prostorov, odpade tudi cela vrsta drugih stroškov. V nekaterih primerih je digitalni marketing zgolj posrednik med proizvajalcem in kupcem. Zato gre lahko blago od prodajalca direktno do kupca. S tem se poenostavi celoten proces ter nudi možnost številnih dodatnih prednosti. Slabost takšnega načina trženja je v sami virtualnosti, ki je ovira pri prodaji določenih izdelkov. To so izdelki, ki jih kupec pred nakupom želi videti, otipati, preizkusiti. Ker je nakup povezan z dostavo na dom to pomeni največkrat vsaj dan zamika med spletnim nakupom ter prejetjem naročenega blaga. Zaradi takšnih ovir veliko ponudnikov uporablja digitalni marketing skupaj s klasičnim načinom trženja. Kupec se nato odloči ali bo blago kupil preko spleta ali na klasičen način v trgovini. Obstaja tudi vmesna možnost, lahko bi rekli kombinacija digitalnega in klasičnega trženja: blago kupec naroči preko spleta ter ga prevzame v trgovini.

Digitalni marketing je način trženja blaga in storitev. Poučne vsebine o digitalnem marketingu si lahko preberete na naslednji povezavi.

prednosti digitalnega marketinga

Information About Facebook Advertising For Your Business

Facebook advertising is a great way to get people to know about your business and to get more business for your company. There are more than a billion of people who use Facebook and having an ad on there is a good way for people to see your company information. The good thing about this is that you get to choose who your target audience is. You can choose the location for your audience, their interests, and age. this makes it nice because it is then relevant for those who will be looking at your ads.

You will find that people can look at Facebook just about anywhere because it can be seen on mobile phones, laptops, tablets, and desk tops. It is quick and easy for people to go the the website with just a click of a button. People can go on while they are out shopping, at home, or even at work. While they are on the website to see what their friends and family are up to they will see the different ads that are relevant to them. Seeing this will then make it more likely that they will do something about the ads and go to your company website.

Putting ads on Facebook is easy for you to do and easy for your potential customers to look at. People can download your app, get directions to where your business is located, add items to your shopping cart, view videos that you made, or take other actions that you have on your site. Facebook will then update you on how your ads are doing and if it is receptive for your target audience. It will also let you know how your budget is being spent. If you want to check on how your ads are going yourself you can do so by visiting the Ads Manager. If you want to stay within a certain budget you can do so by putting a limit on the ad and for how long you want the ad up on Facebook. So as you can see Facebook ads are simple to do for you and for your customers to see.

More

digitalni marketing

Useful Information about Digital Marketing

Many people spend a lot of time online. Therefore, a business should go where people are. Digital marketing makes it possible to sell goods and services to online audiences. The first step is having web presence. A business cannot afford not to have a website. The center of all digital marketing activities will be the website of a company. All the social media pages of an enterprise will point to this. There is need for a functional, aesthetically pleasing and user friendly website. Such a kind of website will convert traffic into sales. The content of the website matters. If there is valuable content, visitors will spend more time on the website.

Search engine optimization (SEO) is a vital digital marketing activity. This will make the different web pages of a company to rank higher. Thus, they will easily be found by internet users when they enter particular keywords. SEO will involve a number of steps. Success will not be achieved overnight. It will take some time before the pages of a website get good SEO ranks. Pay per click (PPC) advertisements is also needed. These appear just before search results thus they are highly visible. PPC usually delivers maximum returns on investment. This is because, one pays for actual results. A person will only be billed for real clicks by real people. Formatting the advertisement in the right way is the key to success. You should have a catchy call to action. The ad should be brief and straight to the point. There is need to include the URL of the landing page of the advertisement.

Digital marketing also involves social media. A business should be present on all the major social media platforms. This will involve opening business social media pages. Social media makes it possible for a brand to connect with the target market. There is need for regular posts if effective results are desired. It is also possible to advertise on social media. There are different social advertisement models. One should choose the right model. Digital marketing done the right way will deliver. It will help to maximize the bottom line of an enterprise. There are many digital marketing activities that should be done.

https://www.red-orbit.com/services/

optimizacija spletnih strani

Secrets Of Search Engine Optimization

One of the primary search engine optimization secrets is how to choose proper keywords and phrases to optimize a site. Most individuals know about the importance of keywords and key phrases. However, they look at such terms from their own point of view. They might get away with using specific key phrases and keywords if they are promoting products related to an exclusive niche. In such a case, the competition is far less than that in a saturated niche. Even in such rare cases, using different tactics, like including the name of their city helps promote their site for the local market. It pushes their site to the top of the search engine results page (SERP) if someone from the same city searches for that term and includes the name of the city.

Analyzing the competitor’s site
A simple method of finding useful search terms is to search online for the product they plan to promote. They should note the sites that appear at the top of the SERPs. They should then follow it by searching for a different but related term. Repeating this process for a couple of times allows you to find sites that appear at the top of the search results irrespective of the search term used. After this, one should check the HTML code of the site concerned and see how they have implemented those different terms. One can easily get ahead of his competitors by including the same coding plus including additional terms.

Changes galore
Times have changed and so have the rules of search engine optimization. The number of competitors is growing rapidly and each one of them wants their site to appear at the top of the SERP. One should keep in mind that approximately 70% of people use mobile phones to access the net. Google wants sites to render above the fold (this refers to the content viewers see without scrolling) content in less than a second. Slow sites could negatively affect mobile rankings, leading to loss of a huge percent of smartphone traffic. Does this seem confusing? This is why you need to hire the services of a professional search engine optimization company.

digitalni marketing

Why Digital Marketing Has Become More Important Than Traditional Marketing?

To understand digital marketing, it is important to know traditional marketing. Advertising and marketing through traditional media like TV, radio and print are referred as traditional marketing. Digital marketing involves advertising and marketing through Internet. In this type of marketing, the effects of marketing can be analyzed with high accuracy.

Advertisements that reach their target audience through Internet can be analyzed for different types of data. The data related to online marketing campaigns indicate how many people viewed the advertisement, how many of them responded to the ad, and how many of those people really purchased the product or service. This data is highly valuable for marketers. It is not possible for marketers advertising through traditional media to know how many people really watched their advertisements when broadcast through television. They cannot know how many people listened to their radio ad or viewed ads published in the print media. This is not the case with digital marketing where all types of analytical data are available immediately.

The importance of digital marketing has become obvious due to increasing use of digital mediums to access information, news and entertainment. In fact, now there are radio and TV channels that are being broadcast or streamed through Internet. This has further increased the scope of marketing through digital media. Most of marketing options covered under digital marketing refer to promotion, marketing and advertisements that are carried out through Internet.

There are a wide range of online marketing options for marketers. Businesses, organizations and professionals can use all these methods to reach their prospective customers and clients. These options include search engine optimization, website banner ads, email marketing, social media optimization and online video advertisement. A big advantage of these marketing options is that in most cases, the organization running the campaign can view the effects of marketing performance in real time.

Access to marketing data helps refine and improve marketing campaigns. For example, if there is no response to a particular marketing campaign, it can be improved or discontinued. This is not possible when marketing is done through traditional media. In case of TV, radio and print media, the effects and results are known after months of running the marketing campaign. This is not the case with digital promotion. Due to these advantages, digital marketing has become a favorite with most advertisers and marketers.

digitalni marketing

Digitalni marketing, pot do uspeha

Digitalni marketing je danes možna pot do uspeha .

Pot do uspeha, ki jo omogoča digitalni marketing je izkušnja mnogih uspešnih. Aktualni digitalni marketing je nadgradnja klasičnega marketinga. V preteklosti je klasičen marketing postopoma prepuščal mesto digitalni obliki. Od primera do primera različno uspešno. Saj je ponekod digitalni marketing praktično izrinil klasično obliko trženja, ki ga poznamo že izredno veliko časa. Obstajajo pa še vedno področja, kjer digitalni marketing ni enako uspešen kot klasična oblika. Pomembno je zavedanje, da je digitalni marketing sodoben način trženja. Ki pa nima na vseh področjih enake možnosti za uspešno zamenjavo klasične oblike. Uspešen je povsod tam, kjer potencialni kupci blaga ali storitev, imajo dostop do spleta, znajo uporabljat splet ter se odločijo za ponudbo preko spleta. V vseh ostalih primerih je boljši klasični način trženja. Gre za način, ki je znan že stoletja, do danes pa so se spremenile le nekatere na videz opazne značilnosti. Takšen način trženja je v nekaterih segmentih trga še vedno prevladujoč. Gre predvsem za razne izdelke in storitve, kjer kupci še vedno raje prisegajo na klasično obliko. Pri tem gre velikokrat za izdelke ali storitve, kjer je osebna prisotnost pri izbiri in nakup ključnega pomena. Sicer se tudi na tem področju stvari spreminjajo in bodo spremembe še večje v prihodnosti. Vendar gre pričakovati, da se bo največji delež tržil po klasičnih metodah in praksah. Kdor želi to področje spreminjat ima vsekakor možnosti. Več uspeha pa gre pričakovati pri področjih, kjer je trženje preko spleta bolj uspešno. Načeloma so možnosti odprte za praktično vsakogar. Kdor je bolj inovativen ima več možnosti. Pri tem praktično ni razlik, pomembna je ideja. Iz preteklosti vemo, da so mnoge ideje, katere so zrasle v blagovne znamke, nastale po naključju ali iz gole potrebe po določenem izdelku ali določeni storitvi.

Digitalni marketing je sodoben način doseganja povpraševanja.