Category Archives: finance

Naložbeni kovanci ohranjajo svojo vrednost

Zlato je redka kovina, ki jo najdemo v naravnem okolju v združbi z drugimi kovinami ali pa v prosti obliki. Kot plemenita kovina cenjeno že od nekdaj, danes pa so potrošnikom na voljo različne oblike investiranja v naložbeno zlato, kot so na primer ploščice, palice ali naložbeni kovanci.

 

Naložbene kovance kupujejo investitorji, ki želijo na takšen način zavarovati svoje premoženje, saj je ena od najpomembnejših značilnosti zlata ta, da je svojo vrednost ohranjalo tudi v največjih gospodarskih krizah.

 

Z naložbenimi kovanci je potrebno ravnati previdno

 

Naložbeni kovanci so skovani iz 24 karatnega zlata čistine 999/1000 ali celo 999,9/1000. Osnova za njihovo težo predstavlja trojanska unča, ki meri približno 31g. Z njimi je potrebno ravnati skrajno previdno, saj se vsaka poškodba na njih rezultira v manjši odkupni ceni.

 

Ne glede na to, za katere naložbene kovance gre, je pomembno vedeti, da izdajatelj kovancev jamči za količino zlata v unčnem kovancu, ne glede na čistino zlata iz katere je skovan. Zaradi lažje dostopnosti, pa so danes na voljo tudi naložbeni kovanci manjših tež.

Naložbeni kovanci

Naložbeni kovanci so dolgoročna naložba

 

Vendar pa se je potrebno zavedati, da naložba v zlato ni popolnoma varna, saj cene zlata neprestano nihajo. Običajno se ob gospodarskih krizah dviga, zato takrat ni najbolj primerne čas za nakup.

 

Zato so naložbeni kovanci dolgoročna naložba, katere rezultati bodo vidni šele po nekaj letih. Nikakor se vam jih ne splača prodajati pred petimi leti, pa še takrat je potrebna določena mera previdnosti pri izbiri najbolj primernega ponudnika.

 

Več o samih vrednostnih kovancih si lahko preberete na https://edisongold.com/nalozbene-kovine/nalozbeni-kovanci/.

Kredit ali lizing za nakup avtomobila – kaj je boljša odločitev?

Nakup avtomobila lahko predstavlja precejšnjo finančno obremenitev. Velika večina avtomobilov, ki se vozi po naših cestah ni v celoti kupljena z gotovino, temveč se z gotovino plača le manjši del kupnine. Ostalo predstavlja kredit ali lizing.

Odločitev za kredit ali lizing je odvisna od vsakega posameznika. Na obeh straneh lahko najdemo nekaj prednosti in slabosti. Obstaja kar nekaj bistvenih razlik med nakupom s kreditom ali z lizingom.
– Pri nakupu s kreditom takoj postanete pravni in ekonomski lastnik vozila, medtem ko pri lizingu postanete lastnik šele ob odplačilu.
– Zavarovanja pri lizingu so praviloma višja in niso odvisna od vas, temveč vam jih določi prodajalec, pri kreditu pa se sami odločite, s katerimi zavarovanji boste zavarovali svoj novi avto.

Pri Abanki ob najemu potrošniškega kredita za nakup avtomobila izbirate med kreditom s fiksno in spremenljivo obrestno mero. Fiksna obrestna mera je praviloma višja od spremenljive, zato so mesečne anuitete višje kot pri kreditu s spremenljivo obrestno mero, a se anuiteta ne spreminja. To pa ne drži pri kreditu s spremenljivo obrestno mero, kjer se lahko zaradi rasti euriborja mesečna anuiteta poviša

Pri lizingu lahko izbirate med dvema oblikama – finančni ali operativni lizing. Pri finančnem lizingu po koncu določenega obdobja, ko poplačate dogovorjen znesek, postanete lastnik avtomobila. Pri operativnem lizingu, kjer imate vozilo praktično v najemu, vsak mesec plačujete dogovorjen znesek, po koncu lizing obdobja pa vozilo vrnete brez obveznosti (plačate le morebitno škodo na vozilu, odgovorni ste tudi za prekoračitev dogovorjenih prevoženih kilometrov).

Pri lizingu so stroški vzdrževanja vozila so že vključeni v obrok, torej z vozilom ni drugih večjih stroškov.

Tako kredit kot lizing lahko dobite le, če vam pri odbitku vseh obveznosti, ki jih že imate, ostanejo vsaj zakonsko predpisani minimalni prihodki.

Če se potni nalogi pišejo s programom, so samo prednosti

Imate povsem dovolj vseh pogovorov in dogovorov, ki se tičejo potnih nalogov, ki v vašem podjetju jemljejo toliko časa, hkrati pa se vam dogajajo tudi napake, ker pač vam že tako ali tako vzamejo potni nalogi toliko časa, da se nimate energije ukvarjati z malenkostmi, pri čemer pa tvegate, da inšpektor ob pregledu najde napake?

Problem večine vseh tistih podjetij, ki niso poiskali programskih rešitev za vodenje potnih nalogov. Voditi celoten postopek namreč res ni enostavno, treba je namreč upoštevati tudi ogromno zakonskih omejitev, napisati vse realno in to tudi v primeru, da se potni nalogi pišejo za kar nekaj časa nazaj. Zveni kot da dejansko prav kličete inšpektorja? Da ne boste porabili več toliko časa, da se napišejo potni nalogi ter da jih boste hkrati tudi začeli pisati sproti, saj boste ugotovili, da vam posamezna pot vzame morda kakšni dve minuti, si je vsekakor najbolj smiselno omisliti programsko rešitev, ki jo ponuja podjetje Špica.

uporabite program za pisanje potnih nalogov

               S pravimi programi vodenje potnih nalogov postane povsem enostavno

 

Kot rečeno, če si boste omislili programsko rešitev, boste najprej preprečili napake, potni nalogi se bodo pisali sproti, s čimer boste ne samo da pisali resnično pravilno, kot je dejansko bilo, ampak tudi porabili manj časa, hkrati pa tudi ne bo prihajalo do napak pri izplačilu plač.

Kar se tiče izplačevanja plače je tako, da je delovna zakonodaja morda še najbolj striktna in pozorna na prav čisto vse napake. Nikakor namreč ne sme priti do tega, da boste zaposlenemu plačali polno dnevnico za več dni, hkrati pa za vse te dni tudi prevoz na delo in prehrano. Pride pa do tega v primeru, ko pa se potni nalogi pišejo na roke in tudi vse se sporoča v računovodstvo, kar pomeni, da vas morda loči le korak do napake pri obračunu. Zato, če pa se potni nalogi pišejo s programskimi rešitvami, ki jih ponuja Špica, ki je pravi strokovnjak na tem področju, saj so razvijali programske rešitve prav za te primere, pa boste dejansko videli, koliko lahko več naredi posamezni zaposleni ali pa ga morda niti potrebujete ne več.

 

Finančno svetovanje išče rešitve za dodatne finančne vire

Finančno svetovanje išče rešitve za dodatne finančne vire ter obvladuje odhodke poslovanja ali fizične osebe. Za pridobivanje dodatnih virov ima finančno svetovanje pravnim osebam več možnosti, vedno pa mora finančni svetovalec najprej potrebno pregledati in analizirati obstoječe stanje. To velja za tako fizične kot pravne osebe.

Finančno svetovanje obsega pregled prihodkov in odhodkov

Profesionalna etika zavezuje finančnega svetovalca k molčečnosti

Pregled in analiza se osredotočata na dejanske ter potencialne prihodke in odhodke

Dejanski prihodki so prihodki, ki jih je mogoče skladno z njihovimi lastnostmi izkoriščati na poljubno izbrane načine. Potencialni prihodki pa so prihodki, ki to lahko postanejo. Podjetje ima lahko terjatve, katere lahko postanejo prihodki. Fizična oseba prav tako lahko posodi denar izbrani osebi iz različnih razlogov ter seveda pričakuje njegovo vračilo. Podobno velja za različne naložbe, za katere se je pravna ali fizična odločila v preteklosti ali jih je v preteklosti ali v aktualnem času predlagalo finančno svetovanje.

Skladno z ugotovljenim na podlagi pregleda in analize lahko strokovnjak za finančno svetovanje predlaga rešitve pri : načrtovanju potreb financiranja ter denarnega toka, financiranju vašega podjetja, možnih virih financiranja, spremljanje in analiziranje načrtov v primerjavi z realizacijo, zagotavljanju solventnosti in likvidnosti podjetja. Kot učinkovito se finančno svetovanje izkaže predvsem zaradi izkušenj in prisotnosti na področju financ.

Dnevno ukvarjanje z načrtovanjem, iskanjem najboljših rešitev, analiziranju in spremljanju dogajanja na področju financ prinese izkušnje, ki jih podjetnik ali fizična osebe ne more pridobiti čez noč. Pogosto za iskanje rešitev tudi ni časa, saj so številne priložnosti na področju financ kratkega veka. Dobre priložnosti so kratkega veka, ker jih najprej zgrabijo izkušeni s področja financ ali jih finančno svetovanje predlaga svojim strankam.

Področje financ se dodatno tudi iz dneva v dan spreminja v številnih podrobnostih, ki jih osebe zunaj tega področja ne morejo zaznati tako hitro ter hkrati ponuditi ustrezne odgovore na novo nastale izzive. Nasvet več ali informacija več, dilema manj je pogosto tudi moto, na račun katerega se mnoge pravne kot fizične odločajo za finančno svetovanje.

varčevanje v skladih

Nakup delnic, sodobna odločitev

Nakup delnic je sodobna odločitev .

Sodobna odločitev je nakup delnic, ker bo v prihodnosti breme raznih storitev ter z njimi povezanih stroškov, vedno bolj bremenilo posameznika. Da bo breme lažje, lahko izvede nakup delnic. S tem si za prihodnost, ko bo potreboval sredstva, zagotovi dodaten vir financiranja . Za nakup delnic je predvsem pomembno, da si naložbenik izbere pravi trenutek. Pravi trenutek za nakup delnic je takrat, ko je njihova cena nizka. S tem si že v začetku investiranja zagotovi dobro izhodišče in večjo verjetnost, da bo nakup delnic v prihodnosti dobičkonosna naložba. Kaj je dobičkonosna naložba je odvisno od ocene posameznika. Vsak naložbenik si postavi svoje kriterije. V splošne je možno delnice oziroma njihovo dobičkonosnost oceniti na razne načine. možno je delnice primerjat z drugimi delnicami, lahko primerjamo delnice z drugimi naložbami, možno je delnice ocenjevat na številne načine. Med seboj delnice ne ocenjujemo le po dobičku, ampak je možno njihovo ocenjevanje na številne druge načine. Eden tak način je likvidnost. Pri delnicah pomeni likvidnost podobno, kot pri drugih naložbah. Le, da je v tem primeru likvidnost bolj kompleksna. Najbolj likviden je denar. Kar pomeni, da ga lahko najhitreje vnovčimo. In z njim pridobimo neko želeno korist. Likvidnost delnic je odvisna od delnice same. Nekatere delnice so bolj likvidne kot druge. Kar pomeni, da jih bomo prej lahko pretvorili v izbrano korist. Takšne delnice prepoznamo preko tečajnice. Na tečajnici so prikazane delnice preko najbolj pomembnih karakteristik. Te karakteristike so oznaka, cena, razlika v ceni, promet ter nekatere druge karakteristike. Likvidne delnice prepoznamo prometu in po uvrščenosti. Seveda pa je to zgolj del pomembnih lastnosti delnice, ki znajo zanimati potencialne kupce. Ocenjevanje pred nakupom pa je zgolj ena od lastnost. Pred tem se je dobro vprašati najbolj osnovna vprašanja glede investicije v delnice.

Nakup delnic je lahko dobra investicija

varčevanje v skladih

Rentno varčevanje, odločitev za prihodnost

Rentno varčevanje je dobra osebna odločitev prihodnosti .

Odločitev prihodnosti je rentno varčevanje, ker bodo koristni učinki omogočeni. Dobra odločitev je predvsem tista v katero smo prepričani. Informacij o tem, kako dobra odločitev je rentno varčevanje so enostavno dostopni. S tem imamo zagotovljeno možnost, da bo rentno varčevanje dobra odločitev. Zanimajo nas predvsem lastnosti, ki so vezane na preteklost, kot aktualne lastnosti. Preteklost je zanimiva zaradi prepričanja o dobri odločitvi. Večje kot je število oseb z dobrimi izkušnjami, večja je verjetnost, da bo to tudi naša dobra odločitev. V aktualnem času pa so pomembne predvsem informacije, ki nam lahko osvetlijo smisel določene odločitve v prihodnosti. Odločitev za rentno varčevanje je toliko dobra, kolikor realna so pričakovanja glede prihodnosti. Pri tem nam lahko koristijo številne informacije. Najboljše so tiste, ki so nepristranske in kakovostne. Sodobna tehnika nam danes omogoča, da določene informacije ustvarimo sami na podlagi dostopnih podatkov. Za dobro oceno informacij, ki se nanašajo na prihodnost so koristni podatki, kateri imajo skozi čas manjše spremembe. Večje kot so spremembe, težje je oceniti prihodnost. Obratno pa ponujajo manjše spremembe dobro osnovo. Tako lahko na podlagi dejstev iz preteklosti in sedanjosti, ustvarimo dobro oceno za prihodnost. Pomembno je tudi, da imamo zagotovljeno dobro zagotovilo za našo dobro odločitev. Dobro zagotovilo je od osebe do osebe različno ocenjeno. Nekaterim je rentno varčevanje dobro zagotovilo na podlagi lastnih izkušenj. Drugim pa so pomembne tudi informacije drugih udeležencev na trgu. Vsak trg ima več pokazateljev, ki govorijo o tem, kaj je zaupanja vredno ter kaj je pametna odločitev. Poleg tega pa ima vsak trgu tudi varovalke. Te ohranjajo trg zanimiv ter mu omogočajo delovanje. Sam delovanje je dobro takrat, ko ponudba in povpraševanje na njem lahko uresničujeta svoje cilje.

Rentno varčevanje so sodobna odločitev oseb, ki željo iz svojih prihrankov ustvariti največ na varen način.