Category Archives: finance

Finančno svetovanje išče rešitve za dodatne finančne vire

Finančno svetovanje išče rešitve za dodatne finančne vire ter obvladuje odhodke poslovanja ali fizične osebe. Za pridobivanje dodatnih virov ima finančno svetovanje pravnim osebam več možnosti, vedno pa mora finančni svetovalec najprej potrebno pregledati in analizirati obstoječe stanje. To velja za tako fizične kot pravne osebe.

Finančno svetovanje obsega pregled prihodkov in odhodkov

Profesionalna etika zavezuje finančnega svetovalca k molčečnosti

Pregled in analiza se osredotočata na dejanske ter potencialne prihodke in odhodke

Dejanski prihodki so prihodki, ki jih je mogoče skladno z njihovimi lastnostmi izkoriščati na poljubno izbrane načine. Potencialni prihodki pa so prihodki, ki to lahko postanejo. Podjetje ima lahko terjatve, katere lahko postanejo prihodki. Fizična oseba prav tako lahko posodi denar izbrani osebi iz različnih razlogov ter seveda pričakuje njegovo vračilo. Podobno velja za različne naložbe, za katere se je pravna ali fizična odločila v preteklosti ali jih je v preteklosti ali v aktualnem času predlagalo finančno svetovanje.

Skladno z ugotovljenim na podlagi pregleda in analize lahko strokovnjak za finančno svetovanje predlaga rešitve pri : načrtovanju potreb financiranja ter denarnega toka, financiranju vašega podjetja, možnih virih financiranja, spremljanje in analiziranje načrtov v primerjavi z realizacijo, zagotavljanju solventnosti in likvidnosti podjetja. Kot učinkovito se finančno svetovanje izkaže predvsem zaradi izkušenj in prisotnosti na področju financ.

Dnevno ukvarjanje z načrtovanjem, iskanjem najboljših rešitev, analiziranju in spremljanju dogajanja na področju financ prinese izkušnje, ki jih podjetnik ali fizična osebe ne more pridobiti čez noč. Pogosto za iskanje rešitev tudi ni časa, saj so številne priložnosti na področju financ kratkega veka. Dobre priložnosti so kratkega veka, ker jih najprej zgrabijo izkušeni s področja financ ali jih finančno svetovanje predlaga svojim strankam.

Področje financ se dodatno tudi iz dneva v dan spreminja v številnih podrobnostih, ki jih osebe zunaj tega področja ne morejo zaznati tako hitro ter hkrati ponuditi ustrezne odgovore na novo nastale izzive. Nasvet več ali informacija več, dilema manj je pogosto tudi moto, na račun katerega se mnoge pravne kot fizične odločajo za finančno svetovanje.

varčevanje v skladih

Nakup delnic, sodobna odločitev

Nakup delnic je sodobna odločitev .

Sodobna odločitev je nakup delnic, ker bo v prihodnosti breme raznih storitev ter z njimi povezanih stroškov, vedno bolj bremenilo posameznika. Da bo breme lažje, lahko izvede nakup delnic. S tem si za prihodnost, ko bo potreboval sredstva, zagotovi dodaten vir financiranja . Za nakup delnic je predvsem pomembno, da si naložbenik izbere pravi trenutek. Pravi trenutek za nakup delnic je takrat, ko je njihova cena nizka. S tem si že v začetku investiranja zagotovi dobro izhodišče in večjo verjetnost, da bo nakup delnic v prihodnosti dobičkonosna naložba. Kaj je dobičkonosna naložba je odvisno od ocene posameznika. Vsak naložbenik si postavi svoje kriterije. V splošne je možno delnice oziroma njihovo dobičkonosnost oceniti na razne načine. možno je delnice primerjat z drugimi delnicami, lahko primerjamo delnice z drugimi naložbami, možno je delnice ocenjevat na številne načine. Med seboj delnice ne ocenjujemo le po dobičku, ampak je možno njihovo ocenjevanje na številne druge načine. Eden tak način je likvidnost. Pri delnicah pomeni likvidnost podobno, kot pri drugih naložbah. Le, da je v tem primeru likvidnost bolj kompleksna. Najbolj likviden je denar. Kar pomeni, da ga lahko najhitreje vnovčimo. In z njim pridobimo neko želeno korist. Likvidnost delnic je odvisna od delnice same. Nekatere delnice so bolj likvidne kot druge. Kar pomeni, da jih bomo prej lahko pretvorili v izbrano korist. Takšne delnice prepoznamo preko tečajnice. Na tečajnici so prikazane delnice preko najbolj pomembnih karakteristik. Te karakteristike so oznaka, cena, razlika v ceni, promet ter nekatere druge karakteristike. Likvidne delnice prepoznamo prometu in po uvrščenosti. Seveda pa je to zgolj del pomembnih lastnosti delnice, ki znajo zanimati potencialne kupce. Ocenjevanje pred nakupom pa je zgolj ena od lastnost. Pred tem se je dobro vprašati najbolj osnovna vprašanja glede investicije v delnice.

Nakup delnic je lahko dobra investicija

varčevanje v skladih

Rentno varčevanje, odločitev za prihodnost

Rentno varčevanje je dobra osebna odločitev prihodnosti .

Odločitev prihodnosti je rentno varčevanje, ker bodo koristni učinki omogočeni. Dobra odločitev je predvsem tista v katero smo prepričani. Informacij o tem, kako dobra odločitev je rentno varčevanje so enostavno dostopni. S tem imamo zagotovljeno možnost, da bo rentno varčevanje dobra odločitev. Zanimajo nas predvsem lastnosti, ki so vezane na preteklost, kot aktualne lastnosti. Preteklost je zanimiva zaradi prepričanja o dobri odločitvi. Večje kot je število oseb z dobrimi izkušnjami, večja je verjetnost, da bo to tudi naša dobra odločitev. V aktualnem času pa so pomembne predvsem informacije, ki nam lahko osvetlijo smisel določene odločitve v prihodnosti. Odločitev za rentno varčevanje je toliko dobra, kolikor realna so pričakovanja glede prihodnosti. Pri tem nam lahko koristijo številne informacije. Najboljše so tiste, ki so nepristranske in kakovostne. Sodobna tehnika nam danes omogoča, da določene informacije ustvarimo sami na podlagi dostopnih podatkov. Za dobro oceno informacij, ki se nanašajo na prihodnost so koristni podatki, kateri imajo skozi čas manjše spremembe. Večje kot so spremembe, težje je oceniti prihodnost. Obratno pa ponujajo manjše spremembe dobro osnovo. Tako lahko na podlagi dejstev iz preteklosti in sedanjosti, ustvarimo dobro oceno za prihodnost. Pomembno je tudi, da imamo zagotovljeno dobro zagotovilo za našo dobro odločitev. Dobro zagotovilo je od osebe do osebe različno ocenjeno. Nekaterim je rentno varčevanje dobro zagotovilo na podlagi lastnih izkušenj. Drugim pa so pomembne tudi informacije drugih udeležencev na trgu. Vsak trg ima več pokazateljev, ki govorijo o tem, kaj je zaupanja vredno ter kaj je pametna odločitev. Poleg tega pa ima vsak trgu tudi varovalke. Te ohranjajo trg zanimiv ter mu omogočajo delovanje. Sam delovanje je dobro takrat, ko ponudba in povpraševanje na njem lahko uresničujeta svoje cilje.

Rentno varčevanje so sodobna odločitev oseb, ki željo iz svojih prihrankov ustvariti največ na varen način.