Category Archives: izobraževanje

Višja strokovna šola B&B

Višja strokovna šola

Različne stopnje izobrazbe nudijo dovolj izbire vsakomur, ki želi pridobiti nova znanja in spretnosti, posebej dobra pa je takšna pot seveda za tiste, ki potrebujejo formalno potrdilo o svoji izobrazbi. Obstaja namreč tudi veliko alternativ, ki ponujajo primerljiva znanja, a jih ni mogoče enostavno preverjati in niso tako cenjene. V nekaterih primerih pa najdemo idealno kombinacijo – študijske programe, ki so uradno priznani in cenjeni, hkrati pa ponujajo zelo ugodno opcijo za izobraževanje. To je višja strokovna šola, ki je priljubljena izbira srednješolcev, ki zaključujejo obdobje srednje šole, pa tudi tistih, ki niso več v običajnih študentskih letih. Višja strokovna šola namreč omogoča tudi vpis odraslih in drugih izrednih študentov, tako da lahko na ta način nova znanja pridobiva praktično vsakdo. Velika prednost je tudi v raznolikosti študijskih programov in v naboru znanj, ki jih lahko na ta način pridobimo. Zaradi tega je višja strokovna šola prava izbira predvsem za tiste, ki želijo ali morajo narediti veliko spremembo v svoji karierni poti. Med odraslimi do tega pogosto pride zaradi odpuščanj ali potrebe po prekvalifikaciji.

Katere možnosti odpira višja strokovna šola?

Višja strokovna šola odpira svoja vrata v študijskih programih različnih smeri, s tem pa pokriva raznolike želje, interese in potrebe. Vsak program ponuja nekaj zanimivega in uporabnega, tako da gre za opcijo, ki je v mnogih primerih vredna temeljitega razmisleka. Glavno pa je, da višja strokovna šola ponudi možnosti tudi po tem, ko z izobraževanjem zaključimo. Ravno zato je največ poudarka na uporabnih programih, ki odpirajo vrata do zaposlitev. Pridobiti je možno naziv inženirja različnih strok, na primer logistike, strojništva in elektrotehnike, omeniti gre še programa ekonomist in poslovni sekretar. To so koristne in uporabne veščine, ki omogočajo napredovanje na karierni poti, višja strokovna šola pa je gotovo prava izbira za ta pomemben življenjski korak.

Preberite več tukaj.

Cestnoprometni predpisi

Pravila v cestnem prometu veljajo za vse udeležence, še posebej relevantna pa so za tiste, ki se šele pripravljajo na pridobivanje vozniškega dovoljenja. En izmed prvih, a ključnih korakov v tem procesu je dokazovanje poznavanja cestnoprometnih predpisov. Usposabljanje in izpit CPP se pogosto opravi že povsem na začetku, skupaj z usposabljanjem za prvo pomoč. Mnogim bodočim voznikom izpit povzroča veliko skrbi in eno izmed glavnih ovir na poti do vozniškega dovoljenja, zato se želijo nanj kar najbolje pripraviti. V resnici ne gre za kakšno pretirano zahtevno snov, seveda pa je treba predpise poznati in se jih zapomniti ter znati uporabiti v praksi oziroma ponazoriti na praktičnih primerih. Medtem ko je bil v preteklosti formalno zahtevan le izpit CPP, ki je potrdil poznavanje predpisov, je treba danes pri pooblaščenem izvajalcu opraviti tudi izobraževanje oziroma usposabljanje.

Tečaji CPP

Običajno se usposabljanje in izobraževanje na področju cestnoprometnih predpisov opravlja kar pri avtošoli, ki jo kandidat izbere za opravljanje vseh drugih obveznosti na poti do vozniškega dovoljenja. Ni pa to nujno, pravzaprav je smiselno premisliti, ali ne bi bilo tečaja CPP bolje opravljati kje drugje. Obstajajo izvajalci, ki ponujajo izobraževanja in usposabljanja v drugačnem okolju in v drugačni obliki, s tem pa morda za nekatere kandidate predstavljajo boljšo izbiro. Prav tako je včasih odločilni faktor cena in je možno izpit CPP ugodneje opraviti pri drugem izvajalcu, ne pri tistem, pri katerem bomo opravljali vožnjo.

Pomembno je predvsem to, da za tečaj izberemo zanesljivega in uveljavljenega izvajalca. Izobraževanje je v veliki meri regulirano in ne dopušča veliko prostora za prilagoditve, zato je moč pri vseh tečajih pričakovati podobno izkušnjo, seveda pa lahko ponudnik vseeno prilagodi poučevanje in isto vsebino predstavi na boljši način. V vsakem primeru je cilj ta, da od izobraževanja odnesemo uporabno znanje in v končni fazi tudi formalno potrdilo poznavanja cestnoprometnih predpisov. Naslednje termine za opravljanje CPP, si lahko ogledaš na strani www.bb.si.

Cena za šolo vožnje

Usposabljanje za pridobitev vozniškega dovoljenja seveda ni zastonj, pravzaprav marsikomu predstavlja znaten strošek. Za šolo vožnje se v veliki meri odločajo mladi, ki v tem obdobju še nimajo stalnih dohodkov in prihrankov, zato je veliko govora o ceni in stroških. Vsaka avtošola ima svoje cene, pogosto se določajo za vsako storitev posebej – usposabljanje in izpit CPP, potem usposabljanje za prvo pomoč, največ pa seveda stane praktično usposabljanje. Vmes so še mnogi skriti stroški, na primer zdravniško spričevalo, evidenčni karton, gradiva za izobraževanje … Pred začetkom usposabljanja je torej dobro vedeti, kakšno so stroški in kaj vse bo treba plačati. Poleg tega se je pametno pozanimati, ali je morda možno stroške tudi zmanjšati – mnoge avtošole nudijo usposabljanje prve pomoči in CPP v kompletu s praktičnim usposabljanjem po nižji ceni.

Stroški za šolo vožnje znajo biti precejšnji.

Ugodne ponudbe avtošol

Splača se poiskati komplete, ki ponujajo prihranke v primerjavi s posameznimi storitvami. Že usposabljanje CPP lahko recimo v kombinaciji z evidenčnim kartonom vožnje prinese določen prihranek, pogosto se kombinira še kakšna druga storitev. Stroški tečaja in izpita prve pomoči so običajno fiksni, lahko pa prav tako vključeni v večji komplet. Vožnja je načeloma ugodnejša, če zakupimo večji paket oziroma število ur, še bolje je najti paket, ki vključuje še CPP in prvo pomoč.

Praktično usposabljanje predstavlja daleč največji strošek šolanja. Obračuna se na uro, cena pa je odvisna od kategorije. Zanimivo je, da je kategorija B med ugodnejšimi, torej je vožnja avtomobila v tem oziru cenejša od vožnje z motorjem. CPP in druge obveznosti se načeloma obračunajo po istem ceniku. Na končno ceno pa seveda v veliki meri vpliva tudi število ur, ki jih bomo potrebovali za praktično usposabljanje. Minimum je določen za vsako kategorijo, ni pa omejen maksimum, tako da lahko pride do nepričakovanih dodatnih stroškov. Te je treba predvideti, da ne bo kasneje nevšečnosti. Prglejte kako poteka pridobitev voniškega izpita pri avto šolo B&B.

Voznik začetnik – dodatno usposabljanje

Voznik začetnik je voznik, ki upravlja motorno vozilo kategorij A2, A in B, do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti. Prav tako je voznik začetnik voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja. Izobraževalni program voznik začetnik traja en dan, sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela.

Postopek dodatnega usposabljanja in pogoji

Teoretično znanje in praktično znanje je pogoj za varno vožnjo. Vsak voznik začetnik lahko pridobi teoretično znanje, praktično znanje pa praktično šele začne nabirati. Z dodatnim usposabljanjem je pridobivanje izkušenj ter nadgradnja teoretičnega znanja olajšano. Izobraževalni program se osredotoča na področja, ki so najbolj pomembna za nadgradnjo izkušenj in teorije mladega voznika.

 

voznik začetnik z vozniškim dovoljenjem

V kategorijo voznik začetnik sodijo vozniki motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta ali vozniki motornega vozila v obdobju dveh let pri prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motorni vozil. Vozniško dovoljenje je bilo lahko pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Govorimo o kategorijah A2 ali A ali B. V kategorijo A2 sodijo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega petintrideset kilovatov in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 Kw/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. V kategorijo A uvrščamo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. V B kategorijo sodijo motorna vozila, razen vozil kategorij A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega tri tone in pol ter poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Voznik začetnik se lahko treninga udeležijo šest mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja. Izobraževanje voznik začetnik je sestavljeno iz dveh delavnic in treninga varne vožnje. Delavnice programa voznik začetnik so varnost cestnega prometa in delavnica o medsebojnih odnosih. Voznik začetnik mora dodatno usposabljanje opraviti do konca svojega vozniškega staža oziroma do izteka veljave vozniškega dovoljenja, vendar ne prej, kot šest mesecev od izdaje vozniškega dovoljenja.