Category Archives: izobraževanje

Voznik začetnik – dodatno usposabljanje

Voznik začetnik je voznik, ki upravlja motorno vozilo kategorij A2, A in B, do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti. Prav tako je voznik začetnik voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja. Izobraževalni program voznik začetnik traja en dan, sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela.

Postopek dodatnega usposabljanja in pogoji

Teoretično znanje in praktično znanje je pogoj za varno vožnjo. Vsak voznik začetnik lahko pridobi teoretično znanje, praktično znanje pa praktično šele začne nabirati. Z dodatnim usposabljanjem je pridobivanje izkušenj ter nadgradnja teoretičnega znanja olajšano. Izobraževalni program se osredotoča na področja, ki so najbolj pomembna za nadgradnjo izkušenj in teorije mladega voznika.

 

voznik začetnik z vozniškim dovoljenjem

V kategorijo voznik začetnik sodijo vozniki motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta ali vozniki motornega vozila v obdobju dveh let pri prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motorni vozil. Vozniško dovoljenje je bilo lahko pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Govorimo o kategorijah A2 ali A ali B. V kategorijo A2 sodijo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega petintrideset kilovatov in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 Kw/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. V kategorijo A uvrščamo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. V B kategorijo sodijo motorna vozila, razen vozil kategorij A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega tri tone in pol ter poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Voznik začetnik se lahko treninga udeležijo šest mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja. Izobraževanje voznik začetnik je sestavljeno iz dveh delavnic in treninga varne vožnje. Delavnice programa voznik začetnik so varnost cestnega prometa in delavnica o medsebojnih odnosih. Voznik začetnik mora dodatno usposabljanje opraviti do konca svojega vozniškega staža oziroma do izteka veljave vozniškega dovoljenja, vendar ne prej, kot šest mesecev od izdaje vozniškega dovoljenja.