Category Archives: Pravo

Kako se izdela ocena tveganja in kaj je izjava o varnosti

Kot že sam naslov govori, si bomo v temle krajšem članku pogledali, kako se izdela ocena tveganja in tudi kdo jo lahko izdela. Videli pa bomo tudi, zakaj sta izjava o varnosti in ocena tveganja nujna dokumenta, za vsakega, ki ima podjetje. Namreč, ocena tveganja je tisti dokument, ki govori o tem, kje v podjetju obstajajo možnosti, da se uslužbenci ponesrečijo. Skupaj pa tako ocena tveganja kot tudi izjava o varnosti povesta, kako delovna mesta v podjetju tudi izboljšati. Namreč, varnost je primarnega pomena, ko imamo zaposlene ljudi v svojem podjetju. No, k temu pa lahko pripomore ocena tveganja, saj kot smo že rekli, le-ta pomaga izboljšati delovno okolje.

Kako lahko izjava o varnosti in ocena tveganja pomagata k boljšemu delovnemu okolju v podjetju?

 

Najprej naj povemo, da sta tako ocena tveganja kot tudi izjava o varnosti izredno pomembna dokumenta, ki si ju mora po zakonu priskrbeti vsak podjetnik. Sama izjava o varnosti z oceno tveganja govori, kot smo že rekli, o tem, kje obstajajo možnosti, da bi se zaposleni lahko ponesrečili, hkrati pa tudi zagotovi izboljšave.

ocena tveganja zpripomore k boljšemu delovnem okolju v podjetju

Seveda pa je izjavo o varnosti in tudi oceno tveganja treba nadgraditi, v primerih, ko obstoječi načini varovanja niso (več) dovolj dobri, ali pa so se spremenili podatki o podjetju, ko je bila ocena izvedena. Namreč, vsako rastoče podjetje ves čas tudi spreminja svoj način dela in svoje delovno okolje lahko zamenja ali pa razširi. Torej, v primeru, da ocena tveganja in izjava o varnosti nista posodobljeni, je to treba storiti takoj, ko se v delovnem okolju nekaj spremeni. Tako namreč zagotovimo vsem inšpektorjem in podobnim organom, točne podatke.

 

Poleg izjave in ocene tveganja pa moramo povedati, da je vsak delodajalec primoran določiti tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih delavci za specifična dela morajo izpolniti. To opravi strokovni medicinski izvajalec, ki preveri, ali je specifični delavec sposoben opravljati točno določeno delo, ali ne.

Kaj odlikuje uspešnega odvetnika v Ljubljani?

V Sloveniji deluje velik število odvetnikov.  Medtem ko se nekateri ukvarjajo z gospodarskim pravo, drugi z dednim in tretji odpirajo odvetniške pisarne, je dobrim primerom skupnega nekaj spodnjih točk. Odvetniki Ljubljana sta besedi, ki zavzemata ljubljanske odvetnike, ki pokrivajo področje ljubljanske kotline. Kaj pa je skupnega najboljšim ljubljanskim odvetnikom?

Poznavanje zadnjih sprememb v zakonodaji

Ti ostanejo vedno informirani o zadnjem dogajanju in spremembah na njihovem področju dela. Zaradi pogostega spreminjanja zakonodaje, pravil ter regulacij so v sodobnem času cenjeni pravi ti odvetniki, ki sledijo vsem novostim.

Kritično mišljenje in sposobnost pisanja in nastopanja

Odvetniki v Ljubljani in prav tako po celem svetu potrebujejo predvsem tri stvari, ki jih odlikujejo in naredijo boljše od ostalih. K temu sodi kritično mišljenje, ki ga potrebujejo in jim pomaga pri reševanju primerov in dokazovanju stvari. Kritični morajo biti tudi do svojih strank, ki jim velikokrat ne povedo vsega.

Sposobnost pisanje in načrtovanja, ki se kasneje v primeru, če je to potrebno prenese na ustni dialog je pri odvetnikih ključnega pomena. Ker se vsi odvetniki v Ljubljani tega zavedajo, že celo profesionalno kariero izpopolnjujejo svoje sposobnosti preko seminarjev in branja literature.

Visok etični nivo

Potrebno je zagotoviti zaupnost med stranko in odvetnikom, saj je to ključnega pomena za zaupanje in nadaljnje sodelovanje in sklepanje poslov. Odvetniki prav tako sledijo pravilom države in občine, saj jih k temu zavezuje zakon.

Iznajdljivost

Dobrega odvetnika od ostalih razlikuje konec koncu tudi sposobnost prilagajanje situaciji in podrejanje tej svoji strategiji, s katero lahko reši težave hitreje in bolj sigurno kot ostali, ki delu niso tako predani.