Category Archives: prevajanje

Lektoriranje diplomskih nalog zagotavlja slovnično pravilno napisano nalogo

Diplomska naloga je pomembna prelomnica v življenju vsakega diplomanta. Gre za znanstveno monografijo, ki jo mora ob zaključku študija samostojno napisati vsak študent, ki želi uspešno dokončati študij. Poleg tega, da mora diplomsko delo ustrezati določenim vsebinskim in slogovnim zahtevam, pa mora biti tudi slovnično pravilno napisano. Ker večina od nas nima tega znanja, je lektoriranje diplomskih nalog garancija za slovnično pravilno napisano diplomsko nalogo.

Lektoriranje diplomskih nalog pa ni na voljo le v slovenskem jeziku, ampak agencije opravljajo lekture diplomskih nalog, ki so napisane tudi v angleškem, nemškem in drugih tujih jezikih. Za vsako lektorirano diplomsko nalogo se avtorju izda potrdilo o strokovnem pregledu besedila, pri čemer je naveden tudi lektor, ki je pregled opravil.

lektoriranje

Lektorji morajo imeti ustrezno stopnjo izobrazbe

Pri izbiri najboljše ponudbe za lektoriranje diplomskih nalog moramo biti skrajno previdni. Danes opazimo številne ponudbe za hitro in poceni lektoriranje, za katere pa nimamo garancije, da je tudi kakovostno. Najbolje je, da se za lektoriranje obrnemo na prevajalske agencije, ki zagotovo zaposlujejo izobražene lektorje z dolgoletnimi izkušnjami. Lektorji morajo imeti najmanj univerzitetno diplomo iz slovenskega jezika, ki obvladajo slovnico in pravopis. Pri svojem delu pa morajo biti tudi natančni in dosledni.

Ko potrebujemo lektoriranje diplomskih nalog, si je potrebno pravočasno poiskati najbolj primernega ponudnika. Takšni pregledi krajših nalog običajno trajajo v povprečju 2 – 3 dni, daljših pa 5 dni ali več. zato bodimo previdni pri tistih ponudbah, ki zagotavljajo takšne preglede v 24 urah, saj je vprašljiva njihova kakovost.

Več o lektoriranju diplomskih in drugih nalog si lahko preberete na tej povezavi.

Prevajanje v hrvaščino naj opravi prevajalec

Ste mnenja, da za prevajanje v hrvaščino dovolj dobro poznate hrvaški jezik, tako da lahko uredite prevod? Boste prevajanje v hrvaščino naredili samo za malo lažje in boljše sporazumevanje, pri čemer sta si s sogovornikom oz. dopisnikom že znana in vama je pomembno samo to, da se razumeta, pri čemer pa vi ta jezik malo bolj poznate kot vaš partner slovenskega? Potem je ok, vaše znanje bo za prevajanje v hrvaščino več kot odlično. V kolikor pa s poslovnim partnerjem nista tako na »ti«, se še trudite okoli njega, se trudite za to, da bi dobili posel in vidite, da je poslovni partner občutljiv na jezik, pa je bolje, da prevajanje v hrvaščino prepustite pravemu prevajalcu. V čem je problem? Problem je v tem, da ste se vi po vsej verjetnosti učili srbo-hrvaščino v šoli, kar pomeni, da dejansko mešate srbščino in hrvaščino, kar pa je za velik del »zagriženih« Hrvatov še zmeraj nekaj najhujšega zaradi vse zgodovine.

               Ko naročate prevajanje v hrvaščino, naj ga naredi naravni govorec

 

Kdo pa je naravni govorec? Najbolje je, da je to oseba, ki je rojena na Hrvaškem in ki ves čas živi in je v stiku s tem jezikom.

prevajanje v hrvaščino

V kolikor najdete prevajalca za prevajanje v hrvaščino, ki je naravni govorec hrvaščine, živi pa v Sloveniji, bo prevod po vsej verjetnosti dober, ampak je vsekakor priporočljivo za njim opraviti lekturo, saj se mu bodo že pojavljale bolj pogosto tudi slogovne napake. Žal je pa pri nas tako, da boste pri nas našli le ponudbo za prevajanje v hrvaščino, le če boste res podrobno brali, boste lahko našli, če prevajanje v hrvaščino opravlja materni govorec ali ne, pa še to ni garancija. Zato je najbolje pred naročilom povprašati ponudnika, ali je njihov prevajalec naravni govorec ali pa ne, saj si s tem malo dvignete možnost za res tisti pravi prevod.

Se vam zdi, da se kar malo preveč komplicira? Morda res, vendar pa se je treba zavedati, da je to res tista specifičnost hrvaščine, ki jo ima ta jezik in zato tudi prihaja do tega, da boste za prevajanje v hrvaščino odšteli več kot za prevod v angleščino, kjer tovrstnih razlik ni.

Sodno prevajanje je posebna oblika prevajanja

Prevajanje v resnici zahteva izjemno natančnost in tudi poznavanje najmanj dveh jezikov hkrati. Tega procesa prevajanja se tako lahko lotevajo le ljudje oziroma strokovnjaki, ki imajo na tem področju ogromno znanja in tudi izkušenj, ki so si jih pridobivali tudi v tujini. Vemo pa, da je prevajanje oziroma njegova stopnja zahtevnosti odvisna tudi od vrste besedila. Če je besedilo enostavno in ne zahteva nobenega strokovnega znanja, potem je lahko tako prevajanje enostavno in tudi hitro. Lahko pa se zgodi, da prevajalec v roke dobi izjemno težek tekst, ki vsebuje veliko strokovnih besed. Taka oblika prevajanja zahteva poseben čas in včasih tudi dodatno izobraževanje strokovnjaka, ki bo prevedel tako besedilo.
sodni tolmač za sodno prevajanje

Posebna oblika prevajanja je tudi sodno prevajanje, ki pa je izjemno specifično. Ravno zato se ga lahko lotijo le osebe, ki imajo izpolnjene določene pogoje.

 

Sodno prevajanje je vsakdanja storitev

Kljub temu da gre za prav posebno obliko prevajanja, pa je sodno prevajanje prisotno prav vsak dan. V ta sklop besedil namreč sodijo besedila oziroma dokumenti, ki jih vsakodnevno potrebujemo za najrazličnejše zadeve. Taka besedila pa ne smemo zaupati prav vsakemu prevajalcu. Preveriti moramo, ali ima prevajalec, za katerega se bomo odločili, izpolnjene prav vse pogoje. Taka besedila za nas prevajajo ljudje, ki jim pravimo sodni tolmači. Pri nas jih je kar nekaj, zato je storitev dostopna in tudi od nas ne zahteva prav veliko denarja. Če besedilo oziroma dokument ni preveč obsežen ali pa zapleten, je tak prevod lahko v naših rokah še isti ali pa najkasneje naslednji dan.

Cena lektoriranja in vezave diplomskih nalog

Lektoriranje in vezava diplomskih nalog sta dve storitvi, po katerih vsekakor poteka veliko povpraševanja.

Vendar pa zagotovo velja, da je na našem trgu konkretno število ponudnikov, ki vam lahko po ugodni ceni ponudijo kvalitetno storitev lektoriranja in vezave za vašo diplomsko nalogo. Cene lektoriranja diplomskih nalog in cene vezave diplomskih nalog so seveda od ponudnika do ponudnika različne, tako da se vam gotovo prej splača preveriti, kakšna je cena storitev pri določenem ponudniku ter se nato odločiti za tistega ponudnika, ki vam glede na svojo ponudbo tudi najbolj ustreza.

Če želite imeti kvalitetno storitev lektoriranja in vezave diplomske naloge po ugodni ceni, pa vam lahko na tem mestu tudi svetujem, na koga se lahko obrnete za to storitev.

lektoriranje in vezava diplome

Cene lektoriranja diplomskih nalog in ceno vezave diplomskih nalog preverite pri Vse za diplomo

Sama sem namreč nekaj mesecev nazaj potrebovala nekoga, ki bi poskrbel za kvalitetno lektoriranje in vezavo diplomske naloge po ugodni ceni. Preverila sem nekaj različnih ponudnikov, ki se ukvarjajo z lektoriranjem in vezavo diplomskih nalog, med katerimi pa me je glede cene takoj prepričalo podjetje, ki se imenuje Vse za diplomo. Gre namreč za podjetje, ki vam na enem mestu nudi prav vse storitve, potrebne za celovito in kvalitetno oblikovanje diplomskih nalog, med drugim seveda tudi lektoriranje in vezavo diplomskih nalog po ugodni ceni. Seveda lahko več informacij glede ponudbe lektoriranja in vezave diplomskih nalog najdete na spletni strani podjetja ali pa kar pokličete podjetje ter jih povprašate o storitvah.

Če si tudi vi želite lektoriranja in vezave diplomskih nalog po ugodni ceni, vam svetujem, da se obrnete na podjetje Vse za diplomo ter se pozanimate o ceni in celotni ponudbi. Verjamem, da svoje odločitve ne boste obžalovali in boste tudi vi zelo zadovoljni s ponujenimi storitvami, vključno s ceno, hitrostjo in kvaliteto le teh. Ne odlašajte več in tudi vi obiščite spletno stran omenjenega podjetja.

Tarife sodnih prevodov

Prevedeno besedilo se računa glede na število avtorskih strani v prejetem dokumentu. Število strani se obračuna ne glede na vrsto zapisa. Tako si lahko že sami izračunate strošek prevoda po vnaprej znani tarifi. Posamezna avtorska stran obsega 1500 znakov brez presledkov ali 250 besede. Načelo prevajalske agencije nimajo spodnje meje najmanjšega števila besed za prevod. Prevod besedila za tisk je potrebno tudi lektorirati, zato se lahko stroški prevoda višji.

Sodno overjeni prevodi

Sodni prevajalci so pogosto diplomirani pravniki iz različnih evropskih držav. Cene sodnih prevodov se razlikujejo glede na zahtevnost besedila ter različnih jezikovnih kombinacij. V koliko je željeni čas prevoda krajši se cene prevodov lahko tudi podvojijo. Preden se odločite za strokovni prevod najprej pošljite povpraševanje. Na podlagi različnih povpraševanj se odločite za najbolj primernega ponudnika. Cene sodnih prevodov so pogosto brez davka na dodano vrednost.

Najbolj pogosti dokumenti, kateri se prevajajo so različne sodbe, upravna potrdila ter pogodbe. Letna poročila gospodarskih družb ter pooblastila različnim članom uprave so pogosti dokumenti sodnih prevodov. Tako se zmanjšajo morebitne napake zaradi slabih prevodov. Vsak sodni tolmač je kazensko odgovoren za svoje napake.

Prevajalski standardi

Da pri prevajanju ne bi prišlo do napak se uporabljata dva prevajalska standarda. Imenujeta se EN 15038 ter ISO 9001. Prvi je povzet po evropskem standardu, drug pa temelji na mednarodnem standardu. Gre za specifična standarda za prevajalsko panoga. Glavni namen standardov je zagotavljanje kvalitete storitev.

V koliko se uporablja programska oprema za prevajanje je potrebno zagotoviti natančne prevode. Prevodi z uporabo različnih programskih oprem za prevajanje so cenovno ugodnejše.

prevajanje iz angleščine v slovenščino

Znanje tujega jezika ni težava

Znanje več tujih jezikov in sporazumevanje v različnih jezikih je že zdaj vsakodnevna stvarnost za večino populacije na svetu in hkrati ena najbolj želenih življenjskih spretnosti. Če pa je vaše znanje tuje jezika slaba ali celo nična vam prevajalska agencija priskoči na pomoč, kadar nujno potrebujete prevod iz nekega tujega jezika v slovenščino. Ali tudi obratno. To sploh ni problem. Vse dobre prevajalske agencije vam omogočijo prevode iz slovenskega jezika v tujega in obratno. Najbolj pogosto je prevajanje iz angleščine v slovenščino. Takoj za njim je prevajanje iz nemščine v slovenščino.

Prevajanje vam omogočajo tudi raznovrstni internetni prevajalniki. Vendar njihove sposobnosti niso ravno blesteče. V kolikor potrebujete zgolj neko osnovno razumevanje in se ne gre za strokovno uporabo, vam bodo internetni prevajalniki dokaj v korist. V nasprotnem primeru se pripravite na »indijansko« prevajanje.

Kadar si želite strokovnega prevoda, sploh če gre za to neka navodila za uporabo, ali za kakšen tehničen tekst, se je bolj pametno obrniti na prevajalske agencije. S svojim strokovnim znanjem vam bodo priskočili na pomoč, tekst pa bo pripravljen tako da ga boste s ponosom kazali širši publiki.

Seveda pa se lahko tudi pridružite v prevajalsko agencijo. V kolikor je vaše znanje tujega jezika na ravni maternega jezika, potem ste več kot pravi kandidat za prevajalca.

Osnovna dejavnost prevajalca je prevajanje besedil različne dolžine v ciljni jezik. Prevajalec napravi grob prevod, ki ga nato popravlja in izboljšuje do želene kakovosti in oblike. Seveda je potrebno paziti da se ohrani pomen besedila iz izvirnika in s tem čim večja terminološka in pomenska enakovrednost besedila.