Category Archives: Storitve

Zevasto merilo je nepogrešljivo za oceno kakovosti izdelkov

zevasto meriloFaza kontrole je v celotnem procesu proizvodnje določenega izdelka izjemno pomembna. Preverjanje dimenzij določenih kosov ali delov je izjemno pomembno, saj je od njihove ustreznosti odvisen tudi nadaljnji postopke proizvodnje. V kolikor določen kos ne ustreza predpisanim dimenzijam, ga je potrebno zavreči ali dodatno obdelati. V fazi kontrole so tako nepogrešljive številne merilne in kontrolne naprave, med katerimi je tudi zevasto merilo.

Zevasto merilo uvrščamo med kalibre

Zevasto merilo uvrščamo med kalibre, kar pomeni, da z njim kontroliramo lego mere glede na predvidene meje. Podobno kot pri vseh drugih kalibrih, tudi tu merimo dimenzije izdelka. Vsi kalibri, in tudi zevasto merilo, so sestavljeni iz dveh strani, in sicer »gre« in »ne gre«. Stran »gre« označuje zgornjo dimenzijo, ki je še dopustna, medtem ko stran »ne gre« predstavlja najmanjšo dimenzijo pri kateri je izdelek še ustrezen.

Enostransko merilo v obliki zvezde pa, kot že sama beseda pove, ima samo eno merilo. Le ta je najpogosteje definirana kot zgornja meja, ki je še dopustna, da je izdelek še ustrezen.

S kontrolo so določeni nadaljnji postopki v proizvodnji

Kljub temu, da s kontrolnimi napravami ne opravljamo natančnih izmer dimenzij, pa so vseeno izjemno pomembne za kontrolo kakovosti izdelkov. Z njihovo pomočjo je celotna faza kontrole hitrejša, enostavnejša in učinkovitejša. In nič drugače ni, kadar se za kontrolo uporablja zevasto merilo.

Rezultat celotne kontrole so lahko tri različne možnosti. Ena je »dobro«, kar pomeni, da kos ustreza dimenzijam in ga lahko uporabimo v nadaljnjem procesu proizvodnje. Druga možnost je »izmet«, kar pomeni, da je potrebno kos popolnoma zavreči, ker ne ustreza dimenzijam. Tretja možnost pa je »dodelava«, kar pomeni, da je potrebno kos obdelati, da bo ustrezal predpisanim dimenzijam.

Natančno kontrolo zagotavljajo le kakovostne merilne naprave

Podobno kot vsi drugi merilni postopki, je tudi pri kontroli izdelkov v proizvodnji izjemno pomembno, da uporabljamo kakovostne kontrolne in merilne naprave. Pomembno je, da se takšne naprave, med katerimi je tudi zevasto merilo, prehitro ne obrabijo, saj se jih običajno zelo pogosto uporablja.

Pri kontroli pa so pomembni tudi pogoji merjenja, zato imajo nekatere proizvodnje posebne merilne sobe v katerih izvajajo kontrolo izdelkov.

Več o merilnih napravah si lahko preberete na spletni strani podjetja Precisium.si

Izobraževanje odraslih – kaj pravi zakon?

Po zakonu izobraževanje odraslih zajema izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje ter učenje tistih ljudi, ki so že izpolnili svojo osnovnošolsko obveznost ter si želijo razširiti in poglobiti znanje, a pri tem nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Človek, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle, dobi status udeleženca izobraževanja odraslih. Izpolnjevati mora pogoje glede predhodne izobrazbe ali posebnih psihofizičnih sposobnosti, ki so predpisane za vključitev v izobraževanje.

Dandanes znanje in izobraževanje odraslih pojmujemo povsem drugače kot nekoč. Izobraževanje odraslih se po zakonu izvaja tako, da se organizira najmanj 30 odstotkov ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, ki je s predmetnikom določen za vsak strokovno teoretični del programa.
Poleg tega se mora udeležencem, ki obiskujejo izobraževanje odraslih, omogočiti konzultacije z učitelji posameznega predmeta. Preverjanje znanja se organizira tudi v obliki nastopov, seminarskih nalog ter izdelave praktičnih izdelkov. Udeležencem izobraževanja je v veliko pomoč tudi vodja izobraževanja, ki jim s svojimi nasveti pomaga pri izobraževanju.
Izobraževanje odraslih temelji na naslednjih načelih: vseživljenjskost izobraževanja, dostopnost izobraževanja pod enakimi pogoji ter svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine ter metod izobraževanja. Izobraževalci so strokovno in etično odgovorni ter morajo spoštovati osebnost ter dostojanstvo vsakega udeleženca izobraževanja.
Vsi, ki so udeleženi v izobraževanje odraslih, imajo pravico do strokovno organiziranega izobraževanja, pravico do izobraževalnega dopusta, … Tu so še druge pravice, ki so določene s predpisi in kolektivno pogodbo.

Odločite se za poklic enkonomista

Udeleženci izobraževanja odraslih po zaključku šolanja pridobijo javno veljavno listino

Udeleženci si znanje pridobivajo po posebnih programih za izobraževanje odraslih ali pa po delih izobraževalnih programov za mladino. To so programi za zvišanje splošne izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva, izpopolnjevanje znanja za delo in poklic, funkcionalno opismenjevanje, programi za izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, učenje tujih jezikov, učenje slovenskega jezika za tujce in tako naprej. Znanje, spretnosti in veščine, ki so pridobljene na tak način, imajo veljavnost, ki se izkazuje z javno listino oziroma spričevalom.

Preverite izobraževanje odraslih na spletni strani https://www.bb.si.

 

Kaj vse zajema podaljšanje vozniškega dovoljenja?

Podaljšanje vozniškega dovoljenja je za mnoge precej neprijeten opravek in vse skupaj bo potekalo veliko lažje, če boste oboroženi z ustreznimi informacijami. Najbrž že veste, da vlogo za podaljšanje dovoljenja vloži imetnik vozniškega dovoljenja, in sicer na ustrezni upravni enoti. Vozniško dovoljenje se podaljša tako, da upravna enota izda novo dovoljenje, pri tem pa uniči staro, dosedanje dovoljenje. Strošek, ki ga boste morali odšteti za podaljšanje vozniškega dovoljenja (upravna taksa), znaša 15,07 €.

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B1, BE, F in G se tako izda z veljavnostjo 10 let, seveda le v primeru, da voznik nima določenih zdravstvenih omejitev. Nekoliko drugače je v primeru, da je voznik že dopolnil 70 let. Takrat se podaljšanje vozniškega dovoljenja opravi za 5 let, in sicer le v primeru, da voznik predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila.

Spet drugačna pravila pa veljajo za vožnjo motornih vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E. Tu se  vozniško dovoljenje izda za dobo 5 let. V primeru, da je voznik že dopolnil 65 let, pa se podaljšanje vozniškega dovoljenja opravi le za 3 leta. Še en pomemben podatek: stara, rožnata vozniška dovoljenja morate zamenjati s karticami najkasneje do 19. 1. 2023.

Kaj zajema podaljšanje vozniškega dovoljenja

Kaj potrebujete za podaljšanje vozniškega  dovoljenja?

Vlogi za podaljšanje vozniškega dovoljenja morate priložiti naslednje dokumente:

  • Dosedanje vozniško dovoljenje.
  • Veljavno zdravniško spričevalo (v primeru, da je rok veljavnosti vozniškega dovoljenja omejen zaradi zdravstvenih razlogov). Če imate torej na predhodnem zdravniškem spričevalu določen ponovni pregled oziroma kontrolo, morate ta pregled opraviti na medicini dela, prometa in športa.
  • Fotografijo, ki kaže pravo podobo upravičenca.

Če ste voznik začetnik (do 21. leta ali prvi dve leti po pridobitvi vozniškega dovoljenja), morate vlogi priložiti še potrdilo o tem, da ste opravili dodatno usposabljanje za voznika začetnika. Več o podaljšanju vozniškega dovoljenja si priberite tukaj.

Psihoterapevt – oseba, s katero lahko vzpostavimo lep odnos

Nekateri ljudje se v življenju srečujejo s težjimi situacijami, ki jim sami nikakor niso več kos. V takih primerih se povežejo z najrazličnejšimi strokovnjaki, med katerimi psihoterapevt igra še posebej pomembno vlogo. Ta oseba se še kako dobro spozna na reševanje težav ljudi, ki so povezani tudi z njihovo notranjostjo. Za svoj poklic so se izobraževali izjemno dolgo časa, pri tem pa so si nabrali tudi veliko izkušenj, ki so pri opravljanju njegovega dela še kako zelo pomembne.

V prvi vrsti je pomemben tudi odnos z njim

Psihoterapevt je sicer izjemno izobražena oseba, vendar pa vemo, da vsak psihoterapevt ne ustreza vsaki osebi. Predvsem je pomembno, da se med njim ter pacientom razvije lep odnos, ki temelji predvsem na zaupanju. Če tega ni, potem je bolje, da se postopek takoj ustavi in raje prične kje drugje. Ljudje imajo po večini lepe izkušnje in tudi lepe rezultate. Ravno zato se vedno več ljudi, ki imajo osebne težave, zatekajo po pomoč k psihoterapevtom. Cena take storitve ni več tako zelo draga in lahko si jo privošči prav vsak.

Psihoterapevta najdemo na spletu in lahko je dobra rešitev težav

Rešite težave z depresijo s pomočjo psihoterapevta

Najboljšega psihoterapevta lahko najdemo tudi na spletu

Vsak dober psihoterapevt ima tudi svojo spletno stran, saj se še kako dobro zaveda, da ljudje take storitve v današnjem času iščejo tudi preko spleta. Na svoji spletni strani tako predstavljajo vse svoje storitve in poleg njih pripišejo tudi cene. Tudi preko spleta lahko navežemo prvi stik z njimi. Najbolje je, da jih za začetek napišemo kratek e-mail, v katerem navedemo vse podrobnosti.

 

Kam po letne pnevmatike?

Menjava gum dvakrat na leto mnogim voznikom predstavlja precejšnje preglavice. Nenazadnje se pojavi tudi vprašanje, kje bomo gume sploh dobili, pa tudi, kdo jih bo na vozilo namestil. Pogosto je lahko odgovor kar isti, saj pri nekaterih ponudnikih lahko koristimo tako nakup kot montažo pnevmatik. Če gume že imamo, pa je treba seveda poiskati le izvajalca del.

Za menjavo gum bo večinoma najboljša izbira avtoservis Ljubljana, saj mojstri v prestolnici ponujajo največ. Ne samo, da bomo pri njih našli pestro zbirko gum za nakup ter ugodno ponudbo za montažo oziroma menjavo pnevmatik, vede ali nevede bomo koristili še nekatere druge prednosti, ki jih imajo zanesljivi lokalni avtoservisi.

Nakup pnevmatik

Najprej je treba seveda ugotoviti, ali potrebujemo nove letne pnevmatike, ali pa bodo morda dobre še tiste, ki smo jih uporabljali v prejšnjem letu. Tudi, če se za nakup ne zanimamo, nam lahko dober avtoservis priskoči na pomoč z drugo storitvijo – sezonsko hrambo pnevmatik. Že s tega vidika se za avtoservis Ljubljana izkaže za pravo izbiro, saj ni nujno, da pnevmatike hranijo vsi servisi.

A največ poudarka gre nameniti tistim servisom, ki ponujajo tudi nakup pnevmatik, če moramo kupiti nove. Nikakor ni vseeno, katere letne pnevmatike izberemo, čeprav se večinoma bolj poudarjajo zimske. Dober avtoservis bo znal svetovati in najti pravo rešitev, seveda pa bo imel pnevmatike tudi na zalogi.

sezonska hramba pnevmatik

Menjava pnevmatik

Avtoservis Ljubljana je pravi naslov v novembru in marcu, ko je treba gume zamenjati. V mestu se bomo namreč izognili nevšečnostim, ki jih prinaša menjava gum pri kakšnih drugih ponudnikih. Izvajalcev teh storitev je namreč dovolj, tako da se lahko izognemo gneči, prav tako lahko najdemo ugodne ponudbe za menjavo gum.

Za nameček lahko koristimo še nekatere dodatne storitve, na primer centriranje pnevmatik, ali pa se odločimo za kakšne večje posege. Vse to omogoča le zanesljiv avtoservis Ljubljana.

Vozniški izpit je hkrati zrelostni izpit

Vozniški izpit je hkrati zrelostni izpit kandidata. Pridobljen vozniški izpit nam dovoljuje udeležbo v prometu, zraven pa spada tudi etnična in moralna odgovornost do ostalih udeležencev v prometu.

Vozniški izpit je tudi zrelostni izpit

Etika, morala ter vozniške izkušnje v prometu

Morala in vozniška etika v prometu je nadgradnja vsega, kar nas uči za vozniški izpit potrebna praksa in teorija. Promet ni zgolj svet pravil in zakonov, veliko je tudi nepisanih pravil. Če nam soudeleženec izsiljuje prednost, bomo poizkusili po najboljših močeh trčenje preprečiti. Prav tako se ne bomo nasilno obnašali do šibkejših udeležencev v prometu, četudi se ne ravnajo po predpisih in zakonih. Zelo koristno za vozniški izpit je zato učenje pri izkušenejših in modrejših osebah. Primer je začetek vožnje avtomobila pri šestnajstih letih, v spremstvu starejše in izkušenejše osebe. Ki ima seveda vozniški izpit za avto. V dveh letih lahko kandidat pridobi številna znanja in izkušnje. Učne ure v praksi so tudi veliko bolj realne, kot učne ure v avto šoli. Ker se vožnja začne na domačem naslovu, se vozimo večinoma v okolici doma ter tako spoznavamo območje prometa, v katerem bomo najverjetneje vsaj v bližnji prihodnosti največkrat udeleženi. Za bližnjo prihodnost je mišljen čas, ko takšen kandidat opravi vozniški izpit za avto ter mu je omogočena samostojna vožnja. Vožnja avtomobila je zelo kompleksna stvar, zahtevna je predvsem zaradi številnih in zelo spreminjajočih se pogojev vožnje. Pogoji so stanje avtomobila, njegove tehnične lastnosti, vreme in vremenski pogoji, drugi udeleženci in številni drugi pogoji. Na nekatere od pogojev lahko vplivamo, drugim pa se moramo preprosto prilagoditi. Avto lahko zamenjamo, lahko mu izboljšamo vozne in druge lastnost, vreme in vremenske pogoje pa moramo sprejeti in se jim prilagoditi. Številni različni vremenski pogoji pridobljeni v času vožnje s spremstvom so tudi prednost, saj bomo na glavni vožnji lažje pridobili vozniški izpit za avto v primeru vremenskih nevšečnosti. Želiš opraviti vozniški izpit? Vse o postopku preveri na bb.si.

Polaganje tlakovcev na dovoznih poteh zahteva pozornost

Ureditev okolice nikakor ni tako enostavna, še posebej pa je precej zamudna. Nikar ne pričakujte, da vam okolica ne bo povzročila posebnih stroškov, saj vas zna presenetiti, koliko enega denarja boste morali vložiti. Tu je ograja, trava, kakšna hiška in predvsem ureditev dovoznih poti in drugih poti. V kolikor se boste odločili samo za pesek, potem res ne boste veliko odšteli vsaj za to, vendar pa saj veste kako je s peskom, pozimi kidanje ni enostavno, ves čas nosite pesek v stanovanje in ravno zato je odločitev za polaganje tlakovcev najboljša. Da, lahko se odločite tudi za navadne betonske plošče posute s peskom ali pa kar klasičen beton ali pa asfalt, ampak ni pa zagotovo to tako lepa rešitev kot je polaganje tlakovcev, ki pa žal ni enostavno.

 

               Za polaganje tlakovcev je treba na dovoznih poteh še posebej posvetiti pozornost

polaganje tlakovcev zahteva utrjena tla in pripravo drežane za odtekanje vode

Kot rečeno, dovozne poti zahtevajo posebno pozornost pri tlakovcih tudi zato, ker morajo tlakovci prenašati še dodatno breme. Pri tem seveda nikomur ni do tega, da bi se poznale kolesnice v vgreznjenih tlakovcih ali pa tam, kjer vozila stojijo ali pa celo tega, da bi se bali, da bi na vaše dvorišče zapeljal kakšen težji gradbeni ali pa kmetijski stroj, saj bi se bali, da bi tlakovci popokali. Zato resnično posvetite dovolj pozornosti temu, kdo vam bo polaganje tlakovcev opravil ter kako. Sami jih prav gotovo ne boste pravilno položili, če nimate vse gradbene opreme, saj potrebujete tudi vibrirne stroje, ki vsako plast dovolj utrdijo, da pripravite ravno pravšnjo drenažo. Zato seveda na mestu tu vprašanje, kje pa polaganje tlakovcev naročiti. Podjetij, ki polaganje tlakovcev ponujajo, je pri nas kar nekaj, seveda se čisto vsa oglašujejo kot najboljša, vendar pa kako vedeti, kdo je tisti, ki je res najboljši? Težko, še najbolje, da pogledate malo po izkušnjah prijateljev in znancev, da vidite, kdo jim je delal in koliko časa nazaj, s tem boste namreč iz prve roke lahko zvedeli, kako dober je, mi pa vam lahko tukaj svetujemo tudi tega ponudnika http://www.libelagroup.si/kaj-delamo/polaganje-tlakovcev , katerega največja prednost je v tem, da vam naredijo izredno kakovostno in hkrati tudi brez skritih stroškov.

 

Če se potni nalogi pišejo s programom, so samo prednosti

Imate povsem dovolj vseh pogovorov in dogovorov, ki se tičejo potnih nalogov, ki v vašem podjetju jemljejo toliko časa, hkrati pa se vam dogajajo tudi napake, ker pač vam že tako ali tako vzamejo potni nalogi toliko časa, da se nimate energije ukvarjati z malenkostmi, pri čemer pa tvegate, da inšpektor ob pregledu najde napake?

Problem večine vseh tistih podjetij, ki niso poiskali programskih rešitev za vodenje potnih nalogov. Voditi celoten postopek namreč res ni enostavno, treba je namreč upoštevati tudi ogromno zakonskih omejitev, napisati vse realno in to tudi v primeru, da se potni nalogi pišejo za kar nekaj časa nazaj. Zveni kot da dejansko prav kličete inšpektorja? Da ne boste porabili več toliko časa, da se napišejo potni nalogi ter da jih boste hkrati tudi začeli pisati sproti, saj boste ugotovili, da vam posamezna pot vzame morda kakšni dve minuti, si je vsekakor najbolj smiselno omisliti programsko rešitev, ki jo ponuja podjetje Špica.

uporabite program za pisanje potnih nalogov

               S pravimi programi vodenje potnih nalogov postane povsem enostavno

 

Kot rečeno, če si boste omislili programsko rešitev, boste najprej preprečili napake, potni nalogi se bodo pisali sproti, s čimer boste ne samo da pisali resnično pravilno, kot je dejansko bilo, ampak tudi porabili manj časa, hkrati pa tudi ne bo prihajalo do napak pri izplačilu plač.

Kar se tiče izplačevanja plače je tako, da je delovna zakonodaja morda še najbolj striktna in pozorna na prav čisto vse napake. Nikakor namreč ne sme priti do tega, da boste zaposlenemu plačali polno dnevnico za več dni, hkrati pa za vse te dni tudi prevoz na delo in prehrano. Pride pa do tega v primeru, ko pa se potni nalogi pišejo na roke in tudi vse se sporoča v računovodstvo, kar pomeni, da vas morda loči le korak do napake pri obračunu. Zato, če pa se potni nalogi pišejo s programskimi rešitvami, ki jih ponuja Špica, ki je pravi strokovnjak na tem področju, saj so razvijali programske rešitve prav za te primere, pa boste dejansko videli, koliko lahko več naredi posamezni zaposleni ali pa ga morda niti potrebujete ne več.

 

Cena lektoriranja in vezave diplomskih nalog

Lektoriranje in vezava diplomskih nalog sta dve storitvi, po katerih vsekakor poteka veliko povpraševanja.

Vendar pa zagotovo velja, da je na našem trgu konkretno število ponudnikov, ki vam lahko po ugodni ceni ponudijo kvalitetno storitev lektoriranja in vezave za vašo diplomsko nalogo. Cene lektoriranja diplomskih nalog in cene vezave diplomskih nalog so seveda od ponudnika do ponudnika različne, tako da se vam gotovo prej splača preveriti, kakšna je cena storitev pri določenem ponudniku ter se nato odločiti za tistega ponudnika, ki vam glede na svojo ponudbo tudi najbolj ustreza.

Če želite imeti kvalitetno storitev lektoriranja in vezave diplomske naloge po ugodni ceni, pa vam lahko na tem mestu tudi svetujem, na koga se lahko obrnete za to storitev.

lektoriranje in vezava diplome

Cene lektoriranja diplomskih nalog in ceno vezave diplomskih nalog preverite pri Vse za diplomo

Sama sem namreč nekaj mesecev nazaj potrebovala nekoga, ki bi poskrbel za kvalitetno lektoriranje in vezavo diplomske naloge po ugodni ceni. Preverila sem nekaj različnih ponudnikov, ki se ukvarjajo z lektoriranjem in vezavo diplomskih nalog, med katerimi pa me je glede cene takoj prepričalo podjetje, ki se imenuje Vse za diplomo. Gre namreč za podjetje, ki vam na enem mestu nudi prav vse storitve, potrebne za celovito in kvalitetno oblikovanje diplomskih nalog, med drugim seveda tudi lektoriranje in vezavo diplomskih nalog po ugodni ceni. Seveda lahko več informacij glede ponudbe lektoriranja in vezave diplomskih nalog najdete na spletni strani podjetja ali pa kar pokličete podjetje ter jih povprašate o storitvah.

Če si tudi vi želite lektoriranja in vezave diplomskih nalog po ugodni ceni, vam svetujem, da se obrnete na podjetje Vse za diplomo ter se pozanimate o ceni in celotni ponudbi. Verjamem, da svoje odločitve ne boste obžalovali in boste tudi vi zelo zadovoljni s ponujenimi storitvami, vključno s ceno, hitrostjo in kvaliteto le teh. Ne odlašajte več in tudi vi obiščite spletno stran omenjenega podjetja.