Category Archives: zaposlitev

Odpravnina za določen čas sodi med pravice zaposlenih

Odpravnina za določen čas sodi med pravice zaposlenih.

V osnovi je odpravnina za določen čas socialna varnost osebe za čas, ko išče zaposlitev pri novem delodajalcu. Poleg osnovnih življenjskih stroškov, odpravnina za določen čas lajša breme dodatnih stroškov povezanih z pridobivanjem nove zaposlitve. Kakšna odpravnina za določen čas pripada zaposlenemu je odvisno od lastnosti zaposlitve. Oseba je za določen čas zaposlena zaradi sezonskega dela, zaradi nadomeščanja druge osebe ter zaradi številnih drugih začasnih kadrovskih potreb delodajalca. Odpravnina za določen čas se odmeri po osnovi, katero predstavlja mesečna plača za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev ali pa obdobja pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Kar pomeni, da je odpravnina za določen čas toliko večja, kolikor več časa je bil upravičenec zaposlen ter kolikor večjo plačo je imel. Večja plača in daljši čas zaposlitve za določen čas pomeni večjo odpravnino. Ter seveda obratno: manjša plača in krajši čas zaposlitve za določen čas pomeni manjšo odpravnino. Načeloma je odpravnina za določen čas določena po razredih, ki so razmejeni glede na čas trajanja zaposlitve pri delodajalcu. Vsak razred ima določa delež povprečne mesečne bruto plače, to je višina odpravnine za določen čas. Manjši čas zaposlitve za določen čas pomeni manjšo višino odpravnine za določen čas. Ter seveda obratno : večji čas zaposlitve za določen čas pri delodajalcu pomeni višjo odpravnino ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Obstajajo trije razredi, ki segajo v razponu do leta do preko dvajset let zaposlitve. V prvi razred sodijo upravičenci, ki so bili zaposleni od leta do deset let. Pripada jim petina mesečne bruto plače za vsako leto dela pri delodajalcu. V drugi razred sodijo upravičenci zaposleni od deset do dvajset let, pripada jim četrtina povprečne mesečne bruto plače zadnjih treh mesecev za vsako leto dela.

Najvišja odpravnina za določen čas pripada vsem, ki so bili zaposleni več kot dvajset let.

Zaposlitev Spar najdemo na spletu

Zaposlitev Spar lahko najdemo enostavno, dovolj je poiskati spletno mesto.

Razlogov za zaposlitev v Sparu je veliko, danes ima trgovska veriga za seboj že preko osem desetletji izkušenj. Začetki segajo v leto tisoč devetsto dvaintrideset, podjetje je bilo ustanovljeno na Nizozemskem. Danes je zaposlitev v Sparu mogoča na vseh celinah sveta, prodajalne so v Evropi, Afriki, Južni Ameriki, Avstraliji in na Daljnem vzhodu. Že dve desetletji zaposlitev nudi tudi Spar Slovenija. Skupno je v Sloveniji devetindevetdeset trgovin. Od tega je petintrideset supermarketov Spar, devetinštirideset hipermarketov Spar, trinajst megamarketov Spar ter dve trgovini Spar City. Že zaposlitev v Sparu v različnih trgovinah je za kandidata izziv posebne sorte. Megamarketi so trgovine največjega tipa, nahajajo se v sodobnih nakupovalnih centrih. Hipermarketi so oblikovani v skladu z najsodobnejšimi nakupovalnimi standardi, v srednje velikih nakupovalnih središčih zaposlitev Spar nudi možnost trženja pestre izbire živil. Supermarketi Spar so prijetne trgovine z širokim spektrom izdelkov po zmernih cenah. Odlikuje jih sodoben in prijeten ambient. V Spar Cityu Spar zaposlitev nudi možnost delovanja v urbanem utripu. Zaposlitev je mogoče poiskat na sodoben in enostaven način. Spletna stran je zasnovana tako, da omogoča vsakemu uporabniku najti želeno vsebino. Za zaposlitev Spar je več možnosti, rubrika prosta delovna mesta ponuja enostavno izbiro. V rubriki je naveden naziv delovnega mesta oziroma dela ter lokacija ponujenega delovnega mesta. Z klikom na izbrano delovno mesto dobimo dodatne izčrpne informacije. V njih je navedeno kaj delodajalec pričakuje, kaj nudi, navedene so naloge za izbrano zaposlitev Spar. Naveden je tudi rok za prijavo, ter naslov za prijave. Obstajajo tri možnosti: prijava preko klasične pošte, preko elektronskega naslova ali preko spletne prijave za delovno mesto. Odločitev je prepuščena kandidatu, najbolj preprosta je spletna prijava.

V njej je potrebno zgolj izpolniti polja z zahtevanimi informacijami, priložiti datoteke ter poslati popolno prijavo za izbrano zaposlitev v Sparu.

https://www.mojazaposlitev.si/vsi-oglasi-tega-oglasevalca/spar-slovenija-doo-148/

odpoved v izrednih razmerah

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, hude kršitve

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je posledica hude kršitve .

V primeru, ko je podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi , delovno razmerje ni mogoče nadaljevati. In sicer na način, ki je bil sklenjen, dogovorjen ter formaliziran med zaposlenim in delodajalcem. Način v tem primeru pomeni, da imata tako delodajalec kot zaposleni določene pravice in dolžnosti. Vsak posebej, torej ima delodajalec svoje pravice in dolžnosti, ima pa tudi zaposleni svoje pravice in dolžnosti. Delodajalec in zaposleni morat svoje pravice in dolžnosti izpolnjevati skladno z zakoni, kot tudi z raznimi nepisanimi pravili. Največkrat se izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi naša na kršenje zakona z raznimi dejanji, ki so v njem navedena kot nedopustna. Posega pa tudi na varovanje okolja, kot zdravega in podjetniško uspešnega. Sama izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi namreč z učinki želi preprečiti, da bi se negativni vplivi, ki izhajajo iz nedopustnih dejanj, prenesli na tako ožje kot tudi širše okolje dela. Iz tega razloga je uveljavljena izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ter se kot takrat razlikuje od redne odpovedi. Razlogi, ki so nedopustni ter škodljivi so od primera do primera različni. Najdemo jih bodisi kot posamezne, kot več skupaj, ali združeni predstavljajo razloge zanjo. Največkrat se izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi izreče zaradi ne izplačevanja plač, nadomestila plače in podobnih denarnih obveznosti, ne zagotavljanje dela, neplačevanje prispevkov za socialno varnost, nevarnih razmer na delovnem mestu, diskriminacije in podobnih razlogov. V takih razmerah preprosto ni mogoče nadaljevati z zadanimi delovnimi nalogam, ampak je odpoved edina možna rešitev. Problem ne gre gledati zgolj ozko, ampak širše. Ena sama kršitev ni nujno problem točno določenega delovnega mesta, ampak predstavlja nevarnost širjenja na drugo delovno mesto ali na druga delovna mesta. Bodisi v isti organizaciji ali v panogi.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je ukrep, ki varuje delovno okolje zdravo in poslovno uspešno.

Več