odpoved v izrednih razmerah

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, hude kršitve

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je posledica hude kršitve .

V primeru, ko je podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi , delovno razmerje ni mogoče nadaljevati. In sicer na način, ki je bil sklenjen, dogovorjen ter formaliziran med zaposlenim in delodajalcem. Način v tem primeru pomeni, da imata tako delodajalec kot zaposleni določene pravice in dolžnosti. Vsak posebej, torej ima delodajalec svoje pravice in dolžnosti, ima pa tudi zaposleni svoje pravice in dolžnosti. Delodajalec in zaposleni morat svoje pravice in dolžnosti izpolnjevati skladno z zakoni, kot tudi z raznimi nepisanimi pravili. Največkrat se izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi naša na kršenje zakona z raznimi dejanji, ki so v njem navedena kot nedopustna. Posega pa tudi na varovanje okolja, kot zdravega in podjetniško uspešnega. Sama izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi namreč z učinki želi preprečiti, da bi se negativni vplivi, ki izhajajo iz nedopustnih dejanj, prenesli na tako ožje kot tudi širše okolje dela. Iz tega razloga je uveljavljena izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ter se kot takrat razlikuje od redne odpovedi. Razlogi, ki so nedopustni ter škodljivi so od primera do primera različni. Najdemo jih bodisi kot posamezne, kot več skupaj, ali združeni predstavljajo razloge zanjo. Največkrat se izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi izreče zaradi ne izplačevanja plač, nadomestila plače in podobnih denarnih obveznosti, ne zagotavljanje dela, neplačevanje prispevkov za socialno varnost, nevarnih razmer na delovnem mestu, diskriminacije in podobnih razlogov. V takih razmerah preprosto ni mogoče nadaljevati z zadanimi delovnimi nalogam, ampak je odpoved edina možna rešitev. Problem ne gre gledati zgolj ozko, ampak širše. Ena sama kršitev ni nujno problem točno določenega delovnega mesta, ampak predstavlja nevarnost širjenja na drugo delovno mesto ali na druga delovna mesta. Bodisi v isti organizaciji ali v panogi.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je ukrep, ki varuje delovno okolje zdravo in poslovno uspešno.

Več

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *