Kaj vse zajema podaljšanje vozniškega dovoljenja?

Podaljšanje vozniškega dovoljenja je za mnoge precej neprijeten opravek in vse skupaj bo potekalo veliko lažje, če boste oboroženi z ustreznimi informacijami. Najbrž že veste, da vlogo za podaljšanje dovoljenja vloži imetnik vozniškega dovoljenja, in sicer na ustrezni upravni enoti. Vozniško dovoljenje se podaljša tako, da upravna enota izda novo dovoljenje, pri tem pa uniči staro, dosedanje dovoljenje. Strošek, ki ga boste morali odšteti za podaljšanje vozniškega dovoljenja (upravna taksa), znaša 15,07 €.

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B1, BE, F in G se tako izda z veljavnostjo 10 let, seveda le v primeru, da voznik nima določenih zdravstvenih omejitev. Nekoliko drugače je v primeru, da je voznik že dopolnil 70 let. Takrat se podaljšanje vozniškega dovoljenja opravi za 5 let, in sicer le v primeru, da voznik predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila.

Spet drugačna pravila pa veljajo za vožnjo motornih vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E. Tu se  vozniško dovoljenje izda za dobo 5 let. V primeru, da je voznik že dopolnil 65 let, pa se podaljšanje vozniškega dovoljenja opravi le za 3 leta. Še en pomemben podatek: stara, rožnata vozniška dovoljenja morate zamenjati s karticami najkasneje do 19. 1. 2023.

Kaj zajema podaljšanje vozniškega dovoljenja

Kaj potrebujete za podaljšanje vozniškega  dovoljenja?

Vlogi za podaljšanje vozniškega dovoljenja morate priložiti naslednje dokumente:

  • Dosedanje vozniško dovoljenje.
  • Veljavno zdravniško spričevalo (v primeru, da je rok veljavnosti vozniškega dovoljenja omejen zaradi zdravstvenih razlogov). Če imate torej na predhodnem zdravniškem spričevalu določen ponovni pregled oziroma kontrolo, morate ta pregled opraviti na medicini dela, prometa in športa.
  • Fotografijo, ki kaže pravo podobo upravičenca.

Če ste voznik začetnik (do 21. leta ali prvi dve leti po pridobitvi vozniškega dovoljenja), morate vlogi priložiti še potrdilo o tem, da ste opravili dodatno usposabljanje za voznika začetnika. Več o podaljšanju vozniškega dovoljenja si priberite tukaj.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *