srčno popuščanje

Srce , urejen življenjski ritem

Srce narekuje življenjski ritem , pomembno je, da je slednji urejen in optimalen.

Med organi ima srce posebno mesto. Značilnost, ki ga ima je ritem. Urejen življenjski ritem narekuje srce. Osnove življenjskega ritma se navadimo že zelo zgodaj v svojem otroštvu . Življenjski ritem se ravna po naravnih zakonitostih. Naravne zakonitosti so danes na žalost velikokrat prezrta. Življenjski ritem lahko svoje vzornike najde v naravi. V naravi so stvari urejene optimalno, hkrati pa so med seboj povezane. Samo srce lahko opazimo na mnogih primerih. Za razliko od človeka narava srce razume drugače. Koristi pa človeku s prikazovanjem vzrokov in posledic. Človeški ritem je navezan večinoma na sodobno in urbano življenje. Sodobno življenje človeka oddaljuje od narave, toliko bolj urbano življenje. Vendar je to hkrati udobje, ki ga želimo imeti. In je nekaj vsakdanjega. Ker pa je človek naravno bitje lahko pride velikokrat do motenj zaradi sodobnega in urbanega načina življenja. Samo srce odpravlja te motnje. V naravi na drugi strani velikokrat srce ni možnost, saj so aktivnosti naravno naravnane in izvajanje. Življenjski ritem upošteva nekatera osnovna dejstva. Dan ima točno določeno število ur, človek pa ima prav tako v osnovi točno določena opravila ali aktivnosti. Načeloma spadajo človekove aktivnosti v eno izmed treh večjih skupin. Prva skupina so profesionalne aktivnosti, druga so prostočasne aktivnosti, trtja pa je regeneracija oziroma obnavljanje sposobnosti. Profesionalne aktivnosti so tiste, ki nam omogočajo življenje. Za svoje aktivnosti smo nagrajeni, ta nagrada pa je v prvi vrsti razdeljena in namenjena preživetju. Prostočasne aktivnosti so tiste aktivnosti, katre nam ne prinašajo nujno sredstva za preživetje, lahko pa pomagajo k izpopolnjevanju osebnosti. S tem je življenje kakovostnejše. Kaj bo kdo počel v prostem času je njegova odločitev. Pri izbiri pa se velja predvsem zavedati, da ne smejo preveč obremenjevati človeka, saj lahko s tem izgubijo svoj smisel in namen.

Srce narekuje skrb.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *