Tag Archives: delo

Odpravnina za določen čas sodi med pravice zaposlenih

Odpravnina za določen čas sodi med pravice zaposlenih.

V osnovi je odpravnina za določen čas socialna varnost osebe za čas, ko išče zaposlitev pri novem delodajalcu. Poleg osnovnih življenjskih stroškov, odpravnina za določen čas lajša breme dodatnih stroškov povezanih z pridobivanjem nove zaposlitve. Kakšna odpravnina za določen čas pripada zaposlenemu je odvisno od lastnosti zaposlitve. Oseba je za določen čas zaposlena zaradi sezonskega dela, zaradi nadomeščanja druge osebe ter zaradi številnih drugih začasnih kadrovskih potreb delodajalca. Odpravnina za določen čas se odmeri po osnovi, katero predstavlja mesečna plača za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev ali pa obdobja pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Kar pomeni, da je odpravnina za določen čas toliko večja, kolikor več časa je bil upravičenec zaposlen ter kolikor večjo plačo je imel. Večja plača in daljši čas zaposlitve za določen čas pomeni večjo odpravnino. Ter seveda obratno: manjša plača in krajši čas zaposlitve za določen čas pomeni manjšo odpravnino. Načeloma je odpravnina za določen čas določena po razredih, ki so razmejeni glede na čas trajanja zaposlitve pri delodajalcu. Vsak razred ima določa delež povprečne mesečne bruto plače, to je višina odpravnine za določen čas. Manjši čas zaposlitve za določen čas pomeni manjšo višino odpravnine za določen čas. Ter seveda obratno : večji čas zaposlitve za določen čas pri delodajalcu pomeni višjo odpravnino ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Obstajajo trije razredi, ki segajo v razponu do leta do preko dvajset let zaposlitve. V prvi razred sodijo upravičenci, ki so bili zaposleni od leta do deset let. Pripada jim petina mesečne bruto plače za vsako leto dela pri delodajalcu. V drugi razred sodijo upravičenci zaposleni od deset do dvajset let, pripada jim četrtina povprečne mesečne bruto plače zadnjih treh mesecev za vsako leto dela.

Najvišja odpravnina za določen čas pripada vsem, ki so bili zaposleni več kot dvajset let.

prekinitev podobe o zaposlitvi

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, kadrovske spremembe

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi prinaša kadrovske spremembe .

Sama prekinitev pogodbe o zaposlitvi govori o tem, da so v poslovanju nastale spremembe. Pomenijo razlog ali razloge za odpoved. Ta je lahko redna ali izredna. Pomembna razlika je v odpovednem roku. Spremembe v poslovanju so stalnica, tako kot ni nič posebno novega prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Obstajajo pa razlike med posameznimi trgi dela. Na trgih, ki imajo bolj dinamično politiko zaposlovanja ima prekinitev pogodbe o zaposlitvi temu primerne lastnosti. Kažejo se predvsem v enostavnost vsega, kar je potrebno, da od stare zaposlitve, oseba preide na novo zaposlitev. Politika zaposlovanja v okoljih, ki se ne morejo pohvaliti z dinamiko, pa je prekinitev pogodbe o zaposlitvi povsem drugačna izkušnja. Proces pridobivanja nove zaposlitve je manj prijazna do tako delodajalca kot delojemalca. Razlika je tudi v zakonodaji, ki je od področja do področja različna. V vsakem primeru ima novo nastala situacija tako vzroke kot tudi posledice. Vzroki so predvsem v spremenjenih dejavnikih poslovanja. Posledice pa se delijo na delodajalca, zaposlenega ter druge deležnike. Delodajalec se za takšno prekinitev pogodbe o zaposlitvi odloči takrat, ko mu situacija ne ponuja druge možnosti. Zaposleni ima s tem odprte nove možnosti na trgu zaposlovanja. Išče lahko enako ali podobno zaposlitev, lahko se preusmeri na drugo področje, odloči se lahko za dodatno izobraževanje in podobno. Drugi deležniki pa so država, panoga ter ostali. Država najbolj občuti takšno situacijo, ko je množična. Torej prememba prizadene večje število oseb neposredno, posredno pa še neprimerno več. V posameznih ali maloštevilnih primerih je obseg posledic bistveno manjši. Nekoliko več posledic je posrednih. Saj je na posameznega zaposlenega lahko vezana kakovost življenja več posameznikov. Panoga takšne dogodke spremlja, posebno, če so večjega obsega.

Tudi če gre za konkurenco, ki dobro posluje, lahko prekinitev pogodbe o zaposlitvi v večjem številu primerov, pomeni opozorilo možnih posledic.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/

iskanje dela

Prosta delovna mesta, pozitivni učinki

Prosta delovna mesta lahko omogočajo, da so doseženi pozitivni učinki , ki koristijo tako osebi kot tudi družbi širše.

V urejenih družbah je delo urejeno tako, da na eni strani ne obremenjuje zaposlenega pretirano, hkrati pa prinaša dobre učinke. Zato prosta delovna mesta v takšnih okoljih pomeni predvsem željo po napredovanju. S tem želi zaposleni doseči, da mu prosta delovna mesta prinesejo večjo kakovost življenja. Sama kakovost življenja je v urejenih družbah višja, kot v neurejenih družbah. V urejenih družbah se zavedajo, da lahko s pozitivnim razmišljanjem in dejanji največ pridobijo vsi. Obrtno v neurejenih družbah velja drugačno razmišljanje. Uresničujejo ga predvsem posamezniki, ki imajo zaradi neurejenosti točno določene prednosti in koristi. Zaradi tega se dogajajo razne nepravilnosti, ki seveda povzročajo težave. Največ težav se povzroči takrat, ko to obremeni družbo. V primerih dobre prakse ta obremenitev pride izkoriščena v pozitivne namene oziroma namene, ki prinašajo pozitivne učinke družbi. Zato so prosta delovna mesta v neurejenih družbah nekaj čisto drugega, kot so prosta delovna mesta v urejenih družbah. Sama prosta delovna mesta niso nič posebnega, če gre za naravni proces. Tako kot v naravi vsako bitje strmi k izboljšanju svojega položaja, se človek vede na isti način. Napredovanja so zelo različna. Načeloma v urejenih družbah poznajo drugačne načine napredovanja, ki so tudi različno cenjeni v primerjavi z nerazvitimi družbami. V razvitih družbah je večji poudarek na kakovosti. Obratno je v manj razvitih družbah več poudarka na kvantiteti. Takšno različno razmišljanje se z drugega zornega kota zdi nesmisel. Vendar boljši pogled kaše na drugačne rezultate. Dobre družbe imajo veliko boljše kazalnike življenja. Kar pomeni, da lahko svojo boljšo kakovost življenja dejansko dokažejo. Samo delo ni bilo nikoli težava, če je človek v njem užival. Posledično je samo delo prinašalo večjo dodano vrednost.

Obrano je bilo v razmerah, ko so prosta delovna mesta bila posledica življenjske nuje torej bolj ali manj prisiljena.

varčevanje v skladih

Bruto neto, realnost zaposlenih

Bruto neto je realnost zaposlenih

V odnosu zaposleni delodajalec bruto neto predstavlja vsakdanjo stvarnost. Zaposlenemu bruto neto predstavlja tudi priložnost. Prav tako bruto neto za delodajalca pomeni novo priložnost . Pomembno je, da bruto neto tako zaposlenemu, kot delodajalcu pomeni boljšo prihodnost. Zato velja bruto neto razumeti temu primerno. Življenjski cilji so za vsakega zaposlenega drugačni. Nekateri zaposleni so aktivni udeleženci pri spremembah, drugi jih doživljajo bistveno bolj pasivno. Aktivni zaposleni so velikokrat bolj motivirani za spremembe, jih želijo ter na razne načine tudi uresničujejo. Pasivni zaposleni so na spremembe manj navezani, radi uživajo v svojem življenjskem ritmu z čim manj spremembami. Delodajalec ima do tako aktivnih kot tudi pasivnih zaposlenih nek čisto svoj odnos. Zaveda se, da tako eni kot drugi predstavljajo zaposlitveno realnost. Tako bi težko našli delovno okolje, kjer so udeleženi zgolj aktivni zaposleni kot tudi delovno okolje, kjer so udeleženi zgolj pasivni zaposleni. Zdravo delovno okolje je z tako pasivnimi zaposlenimi kot tudi aktivnimi zaposlenimi danes velikokrat soočeno s številnimi izzivi. Prav optimalno razmerje med aktivnimi in pasivnimi lahko predstavlja številne konkurenčne prednosti v okolju. Danes je moč takšne primere videti na praktično vsakem koraku. Zaposleni predstavljajo velik potencial, če so dobro izkoriščene njihove možnosti. To pomeni predvsem optimalno izkoriščanje. Pretirano izkoriščanje je največkrat slaba popotnica za uspešnost na trgu. Uspešne na trgu prepoznamo predvsem po optimalnem delovnem okolju. Ustvarjanje je tako boljše, zaposleni se zavedajo, da so del zgodbe o uspehu. Vedno imajo možnost, da svoje sposobnosti kar se da dobro izkoristijo. Komunikacija med zaposlenimi in vodstvom je vedno odprta za nove ideje in spremembe na bolje. Na ta način se rojevajo nove zmogljivosti in nove konkurenčne prednosti, katere še kako koristijo na vedno bolj zaostrenem trgu. Vsak zaposlen je v delovnem okolju nepogrešljiv, če je njegova aktivnost optimalna.

Bruto neto omogoča ugotavljanje primernosti nagrade za opravljeno delo.

Več

prekinitev podobe o zaposlitvi

Zaposlitev, zahteva primernost

Zaposlitev zahteva ustreznost delodajalca . Ustreznost delodajalca zaposlitev zahteva, ker je to značilnost trga dela. Na trgu dela se odvijajo spremembe. Na eni strani imamo spremembe, ki se dogajajo že lep čas, na drugi pa aktualne spremembe. Dolgoročne spremembe so predvsem posledica spremenjene ureditve področja dela, na kratek rok pa so spremembe posledica aktualnih dogodkov, kateri vplivajo na trg dela.

Zaposlitev je lahko najti, če se iskalec dela zaveda priložnosti in zahtev. Priložnosti na trug dela so zelo različne. Vsekakor si vsak želi imeti kar se da najboljše lastnosti točno določenega delovnega mesta. Zato išče zaposlitev, ki najbolj ustreza njegovim zahtevam. Vendar se mora zavedati, da je zaposlitev narekovana po zahtevah delodajalca. Vsak delodajalec želi imeti od zaposlenega kar se da največjo množico koristnih učinkov. Zaposlitev ima zato točno določene splošne in individualne značilnosti. Splošne značilnosti ima zaposlitev glede na področje dela oziroma panogo kateri pripada. Delovne zahteve so za zaposlitev oz. vsa ostala delovna mesta v stroki enaka ali podobna. Spremembe so predvsem na raznih specifičnih zahtevah točno določenih delovnih mestih. Zato je potrebno zavedanje, da se bo tem specifičnim zahtevam potrebno prilagoditi. Z njimi delodajalec ustvarja pomembno dodatno vrednost, z njimi si zagotavlja uspešnost in preživetje na trgu med svojimi konkurenti. Delavec bo to uspešnost moral po svojih močeh in prispevku zagotavljati iz dneva v dan oziroma celoten čas, ko bo zaposlen pri delodajalcu. Poleg tega se je dobro zavedati, da živimo v času hitrih in intenzivnih sprememb. Zato se bo moral prilagajati tudi v prihodnosti. Prihodnost je polna sprememb, ,ki jih danes težko zaznavamo. V podjetjih in na področju dela se spremembe dogajajo na različnih področjih in na različne načine. Narekuje jih napredek tehnologije in znanosti, spremembe v družbi, dručane ureditve zakonov in predpisov ter številne spremembe, ki se dotikajo področja dela. Načeloma je podjetje, ki s spremembami prednjači bolj uspešno, temu primerno bo zaposlitev .

http://mojazaposlitev.si/