Tag Archives: Prevajanje

Tarife sodnih prevodov

Prevedeno besedilo se računa glede na število avtorskih strani v prejetem dokumentu. Število strani se obračuna ne glede na vrsto zapisa. Tako si lahko že sami izračunate strošek prevoda po vnaprej znani tarifi. Posamezna avtorska stran obsega 1500 znakov brez presledkov ali 250 besede. Načelo prevajalske agencije nimajo spodnje meje najmanjšega števila besed za prevod. Prevod besedila za tisk je potrebno tudi lektorirati, zato se lahko stroški prevoda višji.

Sodno overjeni prevodi

Sodni prevajalci so pogosto diplomirani pravniki iz različnih evropskih držav. Cene sodnih prevodov se razlikujejo glede na zahtevnost besedila ter različnih jezikovnih kombinacij. V koliko je željeni čas prevoda krajši se cene prevodov lahko tudi podvojijo. Preden se odločite za strokovni prevod najprej pošljite povpraševanje. Na podlagi različnih povpraševanj se odločite za najbolj primernega ponudnika. Cene sodnih prevodov so pogosto brez davka na dodano vrednost.

Najbolj pogosti dokumenti, kateri se prevajajo so različne sodbe, upravna potrdila ter pogodbe. Letna poročila gospodarskih družb ter pooblastila različnim članom uprave so pogosti dokumenti sodnih prevodov. Tako se zmanjšajo morebitne napake zaradi slabih prevodov. Vsak sodni tolmač je kazensko odgovoren za svoje napake.

Prevajalski standardi

Da pri prevajanju ne bi prišlo do napak se uporabljata dva prevajalska standarda. Imenujeta se EN 15038 ter ISO 9001. Prvi je povzet po evropskem standardu, drug pa temelji na mednarodnem standardu. Gre za specifična standarda za prevajalsko panoga. Glavni namen standardov je zagotavljanje kvalitete storitev.

V koliko se uporablja programska oprema za prevajanje je potrebno zagotoviti natančne prevode. Prevodi z uporabo različnih programskih oprem za prevajanje so cenovno ugodnejše.

prevajanje in prevajalska agencija

Prevajalska agencija izkušnja mnogih

Prevajalska agencija je sodobna izkušnja . Prevodi so danes bolj uporabni in zaželeni kot nekoč. Tuji jeziki so vedno bolj prisotni v življenju posameznika. Slednje je najbolj opazno pri mlajših generacijah. Starejše generacije so bile bistveno manj soočene z tujim jeziki. K temu je v veliki meri pripomogla zadostnost komunikacije v domačem jeziku.

Tuji jeziki niso bili tako prisotni, poleg tega niso bili nuja. Danes se svet spreminja. Kako pomembni so tuji jeziki pokaže že zelo preprosto dejstvo, da so tuji jeziki prisotni in dostopni. V preteklosti temu ni bilo tako. V okolici se je govorilo predvsem domače jezike. Tuji jeziki so bili pogostejši v urbanih in poslovnih središčih. Človek, ki z njimi ni imel opravka, tujega jezika ni potreboval. Danes je situacija drugačna. Človek, ki želi biti sodoben mora znati tuj jezik na takšen ali drugačen način. Splošna razgledanost med drugim vključuje tudi znane tujih jezikov. Prevajanje danes poteka na razne načine. Prevajalska agencija nudi kakovostne in strokovne prevode. Gre za eden od načinov prevodov. Uporabni so tudi splošnih in nezahtevni prevodi. Predvsem v primerih, ko dovolj, da znamo osnovne izraze tujega jezika. Prevajalska agencija je v tem pogledu korak naprej. V primerih, ko osnovni izrazi niso dovolj, pride do pomena strokovnost, katero prevajalska agencija premore. Zahteve so različne v več pogledih. Strokovnost omogoča veliko število različnih jezikov, hkrati pa lahko prevede tudi različne tematike z mnogih strokovnih področji. Prevajalska agencija ima več možnosti uspešnega nastopanja na trug. Lahko se odloči za splošno področje delovanja ali specializirano področje delovanje. Splošno področje delovanja je predvsem izvajanje najpogostejših aktivnosti.

Prevajalska agencija se zato osredotoča na aktivnosti tam, kjer je največja možnost uspeha. Strokovna področja so zahtevna, imajo pa tudi manj konkurence. Prevajalska agencija se lahko specializira za določena področja, ker takšna odločitev lahko pomeni tudi večjo možnost za uspeh. Prevajalska agencija je danes zelo iskana.

prevajalska agencija v ljubljani

Prevajalske agencije v Ljubljani omogočajo komuniciranje

Prevajalske agencije v Ljubljani omogočajo omogočajo komuniciranje naročnikov

Prevajalske agencije v Ljubljani so bili vedno pomembne osebe, saj so omogočali sporazumevanje med osebami, kateri so govorili različne jezike. Ker so ljudje govorili različne jezike, so nastale komunikacijske ovire . Prevajalske agencije v Ljubljani nudijo več načinov premagovanja komunikacijskih ovir. Komunikacijske ovire se lahko premaguje tudi na drugačne načine. Prevajanje besedil lahko prevajalske agencije v Ljubljani izvedejo, v primerih, ko gre za nerazumevanje pisane besede. V primerih, ko komunikacijske ovire nastanejo med pogovorom je potrebno za njihovo premagovanje tolmačenje. Prevajalske agencije v Ljubljani so danes bolj pomembno kot kdaj koli prej. Komunikacija je danes vedno bolj aktivna in intenzivna. Aktivnost in intenzivnost generira globalizacija. Globalizacija je posledica vedno večje povezanosti in odvisnosti oddaljenih krajev med seboj. Danes ni nobena težava komunicirati z oddaljenimi kraji sveta. Tako kot ni nobena težava potovati v oddaljene kraje sveta. veliko težje pa je premagovati komunikacijske ovire, ki nastanejo pri komunikaciji s tujim svetom. Prevajanje besedil je zaradi specifike globalnega sporazumevanja tudi vedno bolj nujno in zahtevno. Globalizacija načeloma poteka povsod, vendar pa se dogajanje največkrat koncentrira v krajih in deželah, kjer so globalizacijske aktivnosti najbolj pogoste. Tako imamo določene jezike in jezikovne skupine bistveno bolj uporabljene oziroma so na seznamu jezikovnih ovir. Prevajanje besedil poleg tega s koncentracijo globalizacije, pridobiva pomen na strokovnih področjih. Ker se koncentracija globalizacije na strokovnih področjih koncentrira tam, kjer je aktivnost najbolj intenzivna, so besedila ali govorjena beseda, največkrat izražena glede na jezikovne navade območja. Prevajanje besedil zato velikokrat poteka v točno določenem jeziku oziroma odpravlja jezikovne ovire povezane s tem jezikom. Globalizacija, pred njo pa kolonializacija, je poskrbela, da se je izoblikovalo nekaj jezikov, ki so množičneje uporabljeni v primerjavi z drugimi. Prevajalske agencije v Ljubljani z njimi omogočajo sporazumevanje preko meja. Slovenci pri sporazumevanju nimamo ovir.

Prevajalske agencije v Ljubljani so sodobna pomoč.

http://prevodialkemist.si/blog/prevajalska-agencija-v-ljubljani

prevajalska agencija v ljubljani

Prevajalska agencija ima mnoge izzive

Prevajalska agencija si danes velikokrat želi izziv prevoda najrazličnejših vsebin v tujem jeziku.

Sporazumevanje je od najstarejših dni do danes cenjena vrlina in sposobnost. Posebno cenjeno je sporazumevanje, ko ga oseba obvlada v več tujih jezikih. Danes je komunikacija s tujimi, oddaljenimi deželami in jeziki nekaj povsem običajnega. Ker se zaradi neznanja tujega jezika znajdemo pred jezikovno oviro, si želimo čim prej hitrega razumevanja vsebine, ki nam je ponuja. Največkrat iščemo razne hitre in kratkotrajne rešitve, ki pa se ne izkažejo vedno kot najbolj kvalitetna rešitev. Uspešnost je največkrat mogoča pri splošnih in nezahtevnih besedilih ali besedilih, s katerimi se soočamo večkrat. Pri bolj zahtevnih besedilih se pojavijo težave. Največ težav predstavljajo tuji, neznani jeziki ter pisanje tujih jezikov. Vse težave take sorte uspešno, hitro in na dostopen način lahko reši
prevajalska agencija. Velikokrat se sprašujemo o smiselnosti takšnega prevajanja. Vendar nas na nujnost take pomoči lahko prepriča preprosta naloga prevoda. Kdor se je kdaj koli soočal s prevodom, bo vedel, da je povezan z mnogimi težavami. Danes najbolj očitna težava je izgubljen čas. Mnogi bodo znali povedati, da so se za preprosto sporočilo, ki bi ga v materinem jeziku napisali v nekaj minutah, mučili kar nekaj ur. Seštevek ur ter cena našega profesionalnega dobička v izgubljenem času je velikokrat večji, kot zahtevana storitev, ki jo opravi prevajalska agencija. O tem nam sporočajo tudi reference, ki jih prevajalska agencija prikazuje kot primer dobre prakse ter hkrati kot dosežke. Prevajalska agencija ima v referencah lahko navedene tudi osebe ali organizacije, katerih značilnost je, da znajo tuje jezike. Ker pa je prevajalska agencija s storitvijo bolj ugodna, kvalitetna in hitra, se odločajo zanjo. Prevajalska agencija tako ni potrata, ampak pridobitev, ko tuji jeziki povzročajo težave.

Prevajalska agencija je spričo referenc tudi vodilo vsem, ki dvomijo v učinkovitost, zanesljivost, odzivnost ter vse mnoge druge prednosti.

prevajalska agencija v ljubljani

Prevajalska agencija, pestre možnosti

Prevajalska agencija nudi pestre prevajalske možnosti .

Pestre prevajalske možnosti obsegajo ves možne načine prevajanja. Kakovostno prevajanje poleg mnogih osnovnih načinov prevajanja nudi tudi mnoge druge storitve, ki večajo dodano vrednost, katero prevajalska agencija prispeva. Največkrat prevajalska agencija izvaja prevod pisnih besedil. Lahko bi rekli, da gre za osnovno dejavnost, ki jo prevajalska agencija opravlja. Poleg prevoda pisnih besedil prevajalska agencija lahko pomaga pri prenosu pomena besed v drugih oblikah. Poleg prevoda pisane besede je v prevajalski aktivnosti pogost prenos govorjene besede. V primeru prenosa govorne besede lahko prevajalska agencija nudi tolmačenje na razne načine. Tolmačenje je prenos pomena govorjene besede iz izvirnega v ciljni jezik.
Prevajalska agencija je lahko prisotna povsod, kjer se tolmačenje potrebuje. Tolmačenje je danes zelo zahtevno, saj se zaradi vedno bolj kakovostne in intenzivne komunikacije in kopičenja informacij, veliko stvari spreminja praktično dnevno. Posebno zahtevno je tolmačenje na strokovnem področju. Strokovna področja zahtevajo hitro in kakovostno prevajanje. Toliko bolj zahtevno je, ko je v pogovor vključenih več oseb, ki govorijo več različnih jezikov. Strokovna področja so danes zahtevna zaradi vedno bolj intenzivnega razvoja. Dnevno se spreminjajo tehnologije, tehnike, odkriva se novosti, spremembe se tudi uvajajo in hkrati izločajo. Zato je pomembno, da tolmač vse te nastajajoče spremembe spremlja, se z njimi seznanja in sooči. Največja zadrega tolmača je, da ostane brez besed ali pa napačno prenese pomen govorjene besede. Toliko bolj je zadrega večja, kolikor bolj pomembno je področje. Verjetno ni potrebno poudarjati, da so lahko od napačnega tolmačenja odvisne usode in vsakdanjik mnogih. Poleg prenosa pisane besede ali govorjene besede, lahko danes prevajalska agencija nudi tudi druge načine prevajanja. Nanašajo se ali na klasične ali sodobne načine prevajanja. Klasični načini prevajanja so tisti, ki so bili prisotni že v preteklosti. Sodobni načini prevajanja pa so prisotni v novejšem času.

Prevajalska agencija ima mnoge izzive.

Pogosta vprašanja pri prevodih in prevajanju

Velikokrat se nekateri oglasijo v prevajalski agenciji in postavljajo veliko vprašanj, ki se nanašajo na prevajanje. Prevajalske agencije imajo zelo natančno in podrobno zapisane in opremljene spletne strani in lahko marsikaj prebereme brez obiska njihove agencije.
Preden se odločimo za obisk posamezne prevajalske agencije, je priporočljivo, da si posameznik natančno prebere in pregleda različne spletne strani. Veliko stvari mu bo bolj jasno, lahko se pa posamezniku porajajo nova vprašanja na katera prej ni niti pomislil. Če potrebujemo prevajanje, moramo najprej poiskati veliko informacij preden se odločimo, kdo bo opravil prevajanje.
Priporočena prevajalska agencija: www.lingo.si

Katera so pogosta vprašanja pri prevajanju?

Potrebno je poznati razliko med navadnim prevajanjem in sodno prevajanje. Navadno prevajanje lahko izvede bilokateri prevajalec. Sodno prevajanje ne more opraviti vsakdo. Prevod mora biti uradno veljaven in veljaven mora biti tudi v tujini. Opraviti ga mora sodni tolmač. Prevod mora biti opremljen z izjavo, žigom in podpisom. Za prevod je prevajalec odgovoren in za pravilnost prevoda tudi zakonsko odgovarja. Original in prevod morata biti zvezana skupaj. Zvezana sta z vrvico. To je pomembno zato, da se ne izgubita. Velikokrat se sprašujemo ali moramo zvezati skupaj s prevodom original. Lahko zvežemo s kopijo originala, biti pa mora ta kopija notarsko overjena. Notar mora oviriti in potrditi, da je kopija enaka originalu. Če ne vemo ali je to dovolj, se je potrebno pozanimati pri konzulatu države ali je potrebno apostilirati podpis sodnega prevajalca. Poleg teh vprašanj želimo izvedeti za ceno prevoda, čas v katerem bo opravljeno prevajanje. Velikokrat stranke sprašujejo ali lahko original, ki je potrebno prevesti pošljejo po elektronski pošti. Veliko agencij danes tako posluje. Original dobijo po elektronski pošti in tudi prevod pošljejo tako nazaj. Seveda ne velja to za sodne prevode.