Tag Archives: talne obloge

izbira prave talne obloge

Talne obloge, množica možnosti

Talne obloge so množica možnosti izbire.

Množica možnosti izbire so talne obloge, ker so zahteve od primera do primera zelo različne. Predvsem želimo vsi, da so nam talne obloge všeč in imajo točno določen estetski učinek . Estetski učinke je dodana vednost prostora, katerega želimo opremiti. Najbolj estetski učinek občutimo takoj ob vstopu v prostor. Pri tem talne obloge dopolnjujejo vso ostalo opremo ter izvedbo prostora. Kako različen je ta učinek lahko opazimo, ko primerjamo talne obloge med seboj v primerljivem okolju. Torej talne obloge v različni izvedbi primerjamo s primerljivo opremo in izvedbo prostora. Takoj opazimo, da se naši občutki ob vstopu spreminjajo. Dodatno nam drugačne občutke daje izkušnja bivanja in ustvarjanja v prostoru. To lahko opazimo že pri naših dosedanjih izkušnjah. Najbolj očitne so razlike pri kontrastih oziroma zelo različnih izvedbah. V vsaki dilemi glede izbire, se lahko na te izkušnje naslonimo in poizkušamo to izkušnjo prenesti na ponudbo v prihodnost. Tako bomo dobili bežno predstavo o tem, kakšne bodo naše uporabniške izkušnje z vidika občutkov pri bivanju in ustvarjanju v prostoru. Zelo pomembno pa je pri ustvarjanju predstave predvideti številne druge lastnosti. Prostor, ki ga opremljamo je lahko zelo različno obremenjen. V njem bo lahko večja frekvenca uporabe večjega števila oseb, lahko pa bo nasprotno zelo majhna frekvenca uporabe za osebo ali dve. Razlika pri tem je očitna. Tako pri izbiri, kot uporabi in vzdrževanju. Poleg tega je dobrodošlo, da imamo načrt uporabe v prihodnosti. Za nekatere prostore je to enostavno, saj celotna oprema in izvedba prostora ne dovoljuje velikih sprememb. Torej bomo v tem primeru izbrali lažje, kot v primeru prostora, ki preko opreme in izvedbe omogoča veliko večje spremembe. Največkrat je lažje izbrati z izbiro, ki ne omogoča spremembe, ter ima predvideno konstantno točno določeno obremenitev.

Talne obloge so za mnoge zadovoljstvo načrtovanja, izbiranja in predvidevanja.

http://floor-experts.si/

ogrevanje prostorov

Laminat, dobra rešitev

Laminat je dobra rešitev .

Dobra rešitev je laminat zaradi svojih praktičnih lastnosti. Kupci praktične lastnosti cenijo, zato je laminat priljubljen. Poleg svojih praktičnih lastnosti lahko laminat ponudi tudi nekatere druge izjemne lastnosti. Tako mnogi laminat lahko izberejo za zelo raznovrstne rešitve. Na eni strani imamo laminat, ki bo lahko trajal skozi daljše časovno odboje. Njegovo nasprotje je laminat, kateri je namenjen prehodni, kratkotrajni rešitvi. To pomeni, da bo postavljen v prostoru, kateri bo v uporabi zgolj krajše časovno obdobje. Kasneje pa se prostor ne bo uporabljal več ali bo spremenjen skladno z zahtevami investitorja. Vse to omogočajo lastnosti, ki se nanašajo nanj, na drugi strani pa gre za lastnosti same ponudbe. Lastnosti ponudbe so predvsem investicija v širokem pomenu besede. Na eni strani imamo investicijo v normalnih pogojih ponudbe, na drugi pa imamo razne izredne pogoje ponudbe. Predvsem ko imamo na voljo razne izredne pogoje ponudbe, lahko postane zanimiva odločitev. Investitorji opremljajo prostore preko zelo različnih kriterijev. Poleg dolgoročne in kratkoročne namembnosti je zelo pomembna tudi prilagoditev prostorom, prilagoditev opremi, prilagoditev funkciji prostora ter številne druge namembnosti. S tem je mogoče v veliki meri prilagoditi lastnosti zahtevam investitorja. Dobrodošlo pri tem je, da se zavedamo posledic odločitve. Ker so možnosti velike, to pomeni tudi veliko možnih scenarijev uporabe v prihodnosti. Vsi seveda želimo, da bi se zgodili scenarij, ki jih predvidevamo. Vendar temu na žalost ni vedno tako. Predviden čas uporabe se lahko spremeni. Investitor bo prostor uporabljal manj časa kot je predvideno, lahko ga bo uporabljal dlje časa, kot je predvideval. Kar zelo vpliva na talno oblogo. Pri krajšem času je investicija nesmiselna, pri daljšem času uporabe pa talna obloga ne bo kos obremenitvam. Predvidevali smo drugačno obremenitve, kar se na talni oblogi lahko pozna. Najslabše je, če takšne posledice obremenitve postanejo motilni element.

Laminat je sodobna talna obloga.