Tag Archives: zavarovanje

Izračun zavarovanja

Koliko bo stalo zavarovanje in kaj vse pokriva? To je vprašanje, s katerim se soočajo mnogi tisti, ki morajo sami poskrbeti za svojo zdravstveno varnost. Plačevanje obveznega oziroma osnovnega zdravstvenega zavarovanja seveda ni prepuščeno izbiri posameznika, temu prispevku se ne moremo izogniti. Imamo pa že pri tem različne možnosti, saj lahko stroške zavarovanja v nekaterih primerih preložimo na druge plačnike. Tako je izračun zavarovanja že za osnovno zavarovanje odvisen od mnogih dejavnikov, predvsem od zaposlitvenega statusa zavarovanca. Če k temu dodamo še možnost drugih zavarovanj, torej dopolnilnega in dodatnega, se izračun zavarovanja še bolj zakomplicira. Na koncu gre omeniti še to, da imajo različne zavarovalnice različne ponudbe, tako da se tudi ne moremo ravnati po cenah, ki jih preberemo na spletu ali slišimo od prijateljev.

Izračun zavarovanja pomaga pri iskanju ponudbe.

Zanesljivi podatki o stroških zavarovanja

Najbolj zanesljiv izračun zavarovanja seveda pridobimo pri sami zavarovalnici. Večina zavarovalnic ponuja okvirni izračun stroškov na svoji spletni strani ali pripravi informativno ponudbo na podlagi povpraševanja. Problem je v tem, da na končno ceno vpliva toliko dejavnikov, da informativne ponudbe niso vedno natančne. Obvezno zdravstveno zavarovanje na primer za večino stane okoli 24 evrov, lahko pa tudi več, poleg tega je možno, da za to zavarovanje ne bo treba plačevati iz lastnega žepa, kar lahko naredi še dodatno zmedo.

Izračun zavarovanja je še zahtevnejši za druge vrste zavarovanja, še posebej pri zavarovalnicah, ki imajo na tem področju izjemno bogato ponudbo. Zavarujemo se lahko za vse mogoče primere, poleg dopolnilnega in dodatnega omenimo recimo le še nezgodno in življenjsko zavarovanje, v vsakem primeru pa se cene postavljajo na podlagi nekaterih dejavnikov, ki ne omogočajo natančnega izračuna vnaprej. Za izračun zavarovanja bo treba torej obiskati zavarovalnico in predložiti vse zahtevane podatke, ali pa se zanašati na to, da se pač uvrščamo v tisto skupino ljudi, ki nima posebnih dodatkov za zavarovanje. Več o izračunu zavarovanja si lahko preberet na strani vzajemna.si.

 

zdravstveno zavarovanje za tujino

Zavarovanje za mlade, zavaruje prihodnost

Zavarovanje za mlade je zavarovanje, ki lahko zavaruje prihodnost . Mlade osebe so na eni stani zelo aktivne osebe hkrati pa so osebe, ki nimajo tako bogatih izkušenj kot starejše generacije. Kot aktivne osebe počnejo mnogo opravil aktivno in intenzivno. Z majhnimi izkušnjami zato preti nanje tudi velik nevarnosti. Slednje so v mnogih dejavniki večje, kot so bile nevarnosti starejših generacij. Mlajše generacije imajo danes bistveno večji dostop do prevoznih sredstev, kot je bilo to značilno za starejše generacije. Danes mlade generacije lahko pridobijo številna prevozna sredstva brez večjih težav. Njihovo varno upravljanje pa je velikokrat na preizkušnji. Na eni strani imamo pomanjkanje izkušenj, na drugi strani vedno večje zahteve s strani lastnosti prometa. Zato je zavarovanje za mlade modro skleniti. Prevoz na oddaljena mesta je ena od lastnosti, ki jo zavarovanje za mlade spremeni v prijetno izkušnjo. Danes je mobilnost ena od lastnosti, ki določajo kakovost bivanja in kakovost mnogih aktivnosti. Ker je pri nas prevoz z javnimi sredstvi v marsičem različen od tujine, se je oblikoval lasten prevoz na poseben način. Zavarovanje za mlade zavaruje neizkušene osebe. Poleg tega zavarovanje za mlade zavaruje aktivne osebe. Zavarovanje za mlade nudi mnoge koristne učinke v primeru nastanka škodnega primera. Pomembno se je zavedati, da zavarovanje za mlade zavaruje na zelo dostopen in učinkovit način. Aktivnosti mladih oseb so mnoge in raznovrstne. Nekatere aktivnosti so tudi obvezne, torej je prisotnost obvezna. V nekaterih primerih aktivnosti niso obvezne s prisotnostjo, vendar mora biti prisotnost vseeno izražena na drug način. Prisotnost pa je v primeru nastanka škodnih primerov onemogočena na razne načine. S tem se zmanjša kakovost obveznih aktivnosti. Posledično je oseba prikrajšana za koristne učinke teh aktivnosti. Zavarovanje omogoča, da se posledice zmanjšajo. Sklenitev je mogoča na razne načine. Razne načine določa veliko število ponudnikov ter veliko število njihovih bolj ali manj individualnih ponudb. Zavarovanje za mlade je dobra odločitev.

http://vzajemna.si/sl/aktivnosti/zadzuskaj