Zdravljenje depresije je odvisno od stopnje bolezni

Depresija je bolezen, ki je ne smemo tako zlahka obravnavati. Gre namreč za zelo težko in naporno bolezen, ki jo je potrebno zdraviti, saj se v nasprotnem primeru lahko ponavlja ali preide v kronično obliko. Zdravljenje depresije je odvisno od različnih dejavnikov, predvsem pa od stopnje bolezni. V splošnem pa velja pravilo, da hujša kot je depresija, nujnejše je tudi zdravljenje. Prepoznavanje znakov depresije je zato izjemno pomembno, saj nam njihovo zgodnje odkrivanje omogočajo hitrejše reagiranje. V splošnem zdravljenje depresije določajo smernice, ki veljajo za ves svet. Na eni strani poznamo farmakološko zdravljenje in na drugi ne farmakološko zdravljenje. Psihiatri uporabljajo za zdravljenje depresije antideprisive in različne terapije, kot so na primer tehnike sproščanja, tehnike rekonstrukturiranja misli in tehnike učinkovitejšega reševanja težav. Vloga psihiatrov je tudi v tem, da skušajo bolniku pomagati razumeti, zakaj je do bolezni prišlo, in jih naučiti različne tehnike obvladanja dejavnikov tveganja.

Zdravljenje depresije je dolgotrajen in večplasten proces

Zdravljenje depresije je odvisno tudi od odziva okolice

Za zdravljenje depresije je zelo pomembno, da se tudi svojci, prijatelji in znanci čim bolj izobrazijo o tej temi. S poznavanjem dejstev lahko bistveno pripomoremo k zgodnjem odkrivanju depresije in ravnanju v primeru njene pojavnosti. Pri tem je zelo pomembno, da resnosti situacije ne podcenjujemo in tudi sami skušamo bolniku pomagati. Najbolj pomembno je, da bolnika poslušamo, ko se je pripravljen z nami pogovarjati, saj se s tem ne bo počutil osamljeno in izolirano. Ker se običajno depresivna oseba zapre vas, skušamo s klicem z njo vstopiti v stik in ji na ta način biti v podporo. Kljub temu, da je depresija danes zelo pogosta bolezen, pa je razveseljujoč podatek, da je zelo ozdravljiva bolezen. Zdravljenje depresijeje toliko bolj uspešno, če pri tem aktivno sodelujejo tudi vsi bližnji in dajo osebi vedeti, da obstaja pot do njene končne ozdravitve. Več o vseh korakih zdravljenja depresije si preberite tukaj.