Zevasto merilo je nepogrešljivo za oceno kakovosti izdelkov

zevasto meriloFaza kontrole je v celotnem procesu proizvodnje določenega izdelka izjemno pomembna. Preverjanje dimenzij določenih kosov ali delov je izjemno pomembno, saj je od njihove ustreznosti odvisen tudi nadaljnji postopke proizvodnje. V kolikor določen kos ne ustreza predpisanim dimenzijam, ga je potrebno zavreči ali dodatno obdelati. V fazi kontrole so tako nepogrešljive številne merilne in kontrolne naprave, med katerimi je tudi zevasto merilo.

Zevasto merilo uvrščamo med kalibre

Zevasto merilo uvrščamo med kalibre, kar pomeni, da z njim kontroliramo lego mere glede na predvidene meje. Podobno kot pri vseh drugih kalibrih, tudi tu merimo dimenzije izdelka. Vsi kalibri, in tudi zevasto merilo, so sestavljeni iz dveh strani, in sicer »gre« in »ne gre«. Stran »gre« označuje zgornjo dimenzijo, ki je še dopustna, medtem ko stran »ne gre« predstavlja najmanjšo dimenzijo pri kateri je izdelek še ustrezen.

Enostransko merilo v obliki zvezde pa, kot že sama beseda pove, ima samo eno merilo. Le ta je najpogosteje definirana kot zgornja meja, ki je še dopustna, da je izdelek še ustrezen.

S kontrolo so določeni nadaljnji postopki v proizvodnji

Kljub temu, da s kontrolnimi napravami ne opravljamo natančnih izmer dimenzij, pa so vseeno izjemno pomembne za kontrolo kakovosti izdelkov. Z njihovo pomočjo je celotna faza kontrole hitrejša, enostavnejša in učinkovitejša. In nič drugače ni, kadar se za kontrolo uporablja zevasto merilo.

Rezultat celotne kontrole so lahko tri različne možnosti. Ena je »dobro«, kar pomeni, da kos ustreza dimenzijam in ga lahko uporabimo v nadaljnjem procesu proizvodnje. Druga možnost je »izmet«, kar pomeni, da je potrebno kos popolnoma zavreči, ker ne ustreza dimenzijam. Tretja možnost pa je »dodelava«, kar pomeni, da je potrebno kos obdelati, da bo ustrezal predpisanim dimenzijam.

Natančno kontrolo zagotavljajo le kakovostne merilne naprave

Podobno kot vsi drugi merilni postopki, je tudi pri kontroli izdelkov v proizvodnji izjemno pomembno, da uporabljamo kakovostne kontrolne in merilne naprave. Pomembno je, da se takšne naprave, med katerimi je tudi zevasto merilo, prehitro ne obrabijo, saj se jih običajno zelo pogosto uporablja.

Pri kontroli pa so pomembni tudi pogoji merjenja, zato imajo nekatere proizvodnje posebne merilne sobe v katerih izvajajo kontrolo izdelkov.

Več o merilnih napravah si lahko preberete na spletni strani podjetja Precisium.si

Leave a Reply

Your email address will not be published.